NL EN

Van Lanschot: maatregelen ter verlaging kosten en verbetering efficiency

  • Centralisatie aantal mid-office activiteiten
  • Na 10% salarisreductie Raad van Bestuur ook 10% reductie beloning Raad van Commissarissen en 7% reductie remuneratie senior management
  • Efficiencymaatregelen naar verwachting gedeeltelijk te realiseren via natuurlijk verloop; gedwongen ontslag voor enkele tientallen medewerkers niet uitgesloten
Door de huidige economische omstandigheden, en met name het slechte beursklimaat, zijn de inkomsten van Van Lanschot op een structureel lager niveau gekomen. Daarom treft Van Lanschot op korte termijn maatregelen om het kostenniveau van de bank omlaag te brengen.
 
Naast de reeds eerder gemelde vermindering van het vaste salaris met 10% voor de leden van de Raad van Bestuur, is nu ook besloten tot een vermindering van de beloning van de Raad van Commissarissen met 10% en een reductie van de remuneratie van het senior management met 7%. Tevens wordt de zogenaamde 'algemene bonus' over 2008 voor alle medewerkers niet uitgekeerd. Ook wordt een aantal mid-office activiteiten, waaronder de administratieve werkzaamheden rondom hypotheek- en kredietaanvragen, gecentraliseerd. Andere maatregelen worden momenteel nog onderzocht.
 
Het totaal aan efficiencymaatregelen dat wordt genomen zal de functies raken van circa 150 fte's. We verwachten een deel van de betreffende medewerkers te herplaatsen binnen de bank. Een aantal arbeidsplaatsen zal via natuurlijk verloop vervallen, maar voor enkele tientallen medewerkers valt gedwongen ontslag niet uit te sluiten. Met de vakbonden wordt momenteel overleg gevoerd over een nieuw Sociaal Plan.
 
's-Hertogenbosch, 13 februari 2009
 
 
Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; mobiel +31 (0)6 125 05 110; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com
 
Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; mobiel +31 (0)6 139 76 401; e-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com
 
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
 
 
Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: