NL EN

Bestuurslid Peter Zwart vertrekt bij Van Lanschot

Van Lanschot en de heer mr P. (Peter) R. Zwart, lid van de Raad van Bestuur, kondigen hierbij aan dat de bank en Peter Zwart (54) in goed overleg zijn overeengekomen dat hij met ingang van 1 januari 2010 - bij afloop van de lopende vier jaars benoemingsperiode - terugtreedt.
 
Peter Zwart is sinds 1985 in dienst van Van Lanschot. In 1998 trad hij toe tot de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur danken de heer Zwart voor zijn bijdrage aan de succesvolle uitbouw van de commerciële organisatie van de bank. De heer Zwart zal verschillende nevenfuncties namens Van Lanschot blijven uitoefenen, waaronder enkele commissariaten.
 
In aanvulling op de contractuele opzegtermijn van zes maanden, zal aan de heer Zwart een vergoeding van één jaarinkomen worden toegekend, overeenkomstig zijn arbeidsovereenkomst.
 
's-Hertogenbosch, 26 maart 2009
 
 
Perscontacten Van Lanschot: Arno Barens, Directeur Corporate Communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 96; mobiel +31 (0)6 22 93 53 02; e-mail a.barens@vanlanschot.com
 
Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; mobiel +31 (0)6 13 97 64 01; e-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com
 
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
 
 
Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: