NL EN

Van Lanschot boekt nettowinst over derde kwartaal 2009

Het in het tweede kwartaal ingezette herstel in de resultaten van Van Lanschot heeft zich voortgezet in het derde kwartaal. Zowel de rente- als de provisie-inkomsten stegen ten opzichte van het tweede kwartaal en de bedrijfslasten daalden. De impact van de recessie blijft voelbaar, waardoor de kredietvoorziening op een voor Van Lanschot hoog niveau is gebleven. Per saldo hebben deze ontwikkelingen ertoe geleid dat het derde kwartaal van 2009 met een nettowinst is afgesloten.
 
De provisie-inkomsten namen toe door stijgende aandelenkoersen en hogere transactievolumes. De rentemarge is licht gestegen.
Het effect van de efficiencymaatregelen begint zich langzaam te vertalen in dalende bedrijfslasten. Het aantal fte's loopt terug in lijn met de aangekondigde maatregelen. Aan het eind van 2009 zal het personeelsbestand uit ongeveer 2.000 fte's bestaan (ultimo 2008: 2.241 fte's). De kostenbesparingen worden in 2010 volledig zichtbaar in de resultaten.
 
De assets under management stegen fors door de instroom van nieuw vermogen, zowel van particuliere als van institutionele relaties, en door de gunstige marktontwikkelingen.
 
Solide balans
De liquiditeitspositie van de bank bleef onveranderd sterk. Met een fundingratio van 83,0% financiert Van Lanschot haar kredietverlening overwegend met de toevertrouwde middelen van haar cliënten.
Door de nettowinst over het derde kwartaal en een lichte afname van de kredietportefeuille zijn de kapitaalratio's gestegen ten opzichte van ultimo juni 2009.
 
Bijzondere posten
Als gevolg van het faillissement van DSB Bank zal Van Lanschot een bijdrage moeten betalen in het kader van het depositogarantiestelsel. De hoogte van deze bijdrage is op dit moment nog niet bekend. Deze last wordt naar verwachting in het vierde kwartaal genomen.
 
's-Hertogenbosch, 6 november 2009
 
 
Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie.
Telefoon +31 (0)73 548 3026; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com
 
Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations.
Telefoon +31 (0)73 548 3350; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com
 
 
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
 
 
Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: