NL EN

Beëindiging aandeelhoudersovereenkomst Van Lanschot en Friesland Bank

Op verzoek van Friesland Bank wordt de aandeelhoudersovereenkomst tussen Van Lanschot NV en Friesland Bank NV per 13 december 2009 beëindigd.
 
Van Lanschot neemt kennis van dit besluit en ziet uit naar de voortzetting van de goede aandeelhoudersrelatie met Friesland Bank.
 
Volgens de meest recente melding bij de Autoriteit Financiële Markten heeft Friesland Bank een totaalbelang van 24,60% in Van Lanschot NV. Dit belang bestaat uit certificaten van gewone aandelen A (2.795.047 aandelen) en gewone aandelen B (6.708.299 aandelen). De certificaten van gewone aandelen A zijn genoteerd op Euronext Amsterdam. De gewone aandelen B zijn aandelen op naam. De overdracht van gewone aandelen B vereist vooraf toestemming van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV.
 
Toelichting aandeelhoudersovereenkomst:
De aandeelhoudersovereenkomst dateerde uit 1999 (beursgang Van Lanschot). In 2005 werd zij op onderdelen aangepast. In de overeenkomst werd onder meer bepaald dat Friesland Bank niet zou meewerken aan de verkrijging van een aandelenbelang door derden in Van Lanschot van meer dan 20% van het aandelenkapitaal. Tevens werd bepaald dat het totale aandelenbelang van Friesland Bank in Van Lanschot maximaal 29% zou bedragen. Verder zou Van Lanschot Friesland Bank in staat stellen om bij emissies in te tekenen tot 20% van het te emitteren kapitaal. Ook had Friesland Bank het recht om, zolang de bank een belang hield van ten minste 20%, een persoon aan te bevelen voor de voordracht tot benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen van Van Lanschot. Van dit recht heeft Friesland Bank sinds mei 2008 geen gebruik gemaakt.
 
's-Hertogenbosch, 13 november 2009
 
 
Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie.
Telefoon +31 (0)73 548 3026; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com
 
Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations.
Telefoon +31 (0)73 548 3350; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com
 
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
 
 
Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: