NL EN

Van Lanschot introduceert 3,25% Floored Floater

Van Lanschot introduceert op 30 november aanstaande Van Lanschot 3,25% Floored Floater, een belegging met de zekerheid van een minimumrente.
 
Met de Floored Floater ontvangt de belegger steeds voor een periode van drie maanden (couponperiode) een variabele rente. Deze rente is in ieder geval 3,25% op jaarbasis. De belegger ontvangt een hogere couponrente als het 3-maands Euribortarief aan het begin van de couponperiode hoger staat. Dan ontvangt de belegger een rente die gelijk is aan het dan geldende 3-maands Euribortarief. De rente wordt voorafgaand aan een nieuwe couponperiode vastgesteld en na elke couponperiode uitgekeerd.
 
De looptijd van Van Lanschot 3,25% Floored Floater is vijf jaar. De Floored Floater kent geen beursnotering, maar is wel gedurende de looptijd dagelijks verhandelbaar via Van Lanschot.
 
De indicatieve uitgifteprijs is 100%. De definitieve uitgiftekoers zal op 18 december 2009 worden vastgesteld en kan zowel lager als hoger zijn dan 100%, met een maximum van 101%. De nominale waarde is 1.000,00 en de minimuminschrijving bedraagt 5.000,00.
 
Inschrijven op Van Lanschot 3,25% Floored Floater kan van 30 november tot en met 17 december 2009, 17.30 uur. F. van Lanschot Bankiers N.V. behoudt zich het recht voor de inschrijving vervroegd te sluiten of te verlengen of de emissie zonder opgaaf van redenen terug te trekken.
 
's-Hertogenbosch, 27 november 2009
 
 
Disclaimer:
F. van Lanschot Bankiers N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Van Lanschot 3,25% Floored Floater kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Neem uw beslissing om in Van Lanschot 3,25% Floored Floater te beleggen uitsluitend op basis van het Prospectus. Het Prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij de kantoren van Van Lanschot. Het Prospectus is ook te raadplegen via www.vanlanschot.nl.
 
 
Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com
 
Van Lanschot Private Investments: Enrico Knoop, Product Manager Structured Products
Telefoon + 31 (0)73 548 84 30; E-mail e.knoop@vanlanschot.com
 
 
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
 
 
Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: