NL EN

Van Lanschot ondertekent Global Compact en Principles for Responsible Investment

Van Lanschot heeft zowel de principes van de Global Compact als de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties ondertekend. Voor Van Lanschot is dit een belangrijke stap richting het incorporeren van duurzaamheid in al haar bankactiviteiten. Dit sluit op logische wijze aan bij de kernwaarden van de bank.
 
"Van Lanschot streeft ernaar om zich binnen drie jaar te positioneren als een bank die maatschappelijk verantwoord ondernemen volledig geïntegreerd heeft in haar producten en dienstverlening", zegt Bruno Braakhuis, hoofd maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Van Lanschot. In de komende periode zal Van Lanschot deze duurzaamheidscriteria opnemen in onder meer haar beleggingsbeleid en haar kredietbeleid.
 
UN Global Compact
De charter van Global Compact van de Verenigde Naties bevat tien universele principes voor ondernemingen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. Deze zijn afgeleid van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, de richtlijnen van de International Labour Organization, de Verklaring van Rio inzake Milieu en Ontwikkeling en de Anti-Corruptie Conventie.
 
UN Principles for Responsible Investment
De Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties bieden een toetsingskader voor toepassing van criteria op het gebied van milieu, sociale aspecten en corporate governance in het door de bank gehanteerde beleggingsbeleid. De ondertekening van deze principes weerspiegelt een inspanningsverplichting om deze criteria ook daadwerkelijk in het gevoerde beleggingsbeleid te hanteren.
 
's-Hertogenbosch, 30 november 2009
 
 
Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; mobiel +31 (0)6 12 50 51 10; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com
 
Van Lanschot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Bruno Braakhuis, Hoofd MVO
Telefoon +31 (0)73 548 32 69; mobiel +31 (0)6 13 34 77 70; e-mail b.braakhuis@vanlanschot.com
 
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
 
 
Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: