NL EN

Arjan Huisman voorgedragen als lid Raad van Bestuur Van Lanschot

De Raad van Commissarissen van Van Lanschot NV heeft het voornemen drs. A.J. (Arjan) Huisman (38) te benoemen tot Chief Operating Officer en lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV / F. van Lanschot Bankiers NV. Van het voornemen om de heer Huisman te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur zal kennisgeving worden gedaan aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
 
Arjan Huisman zal zich als Chief Operating Officer richten op het leidinggeven aan de activiteiten die betrekking hebben op Operations en IT.
 
Sinds 1995 werkt Arjan Huisman bij The Boston Consulting Group (BCG), de afgelopen vijf jaar als Partner en Managing Director.
 
De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om Arjan Huisman te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. De feitelijke benoeming zal geschieden na goedkeuring van De Nederlandsche Bank. Zijn arbeidsovereenkomst zal worden aangegaan voor onbepaalde tijd.
 
In de arbeidsovereenkomst wordt een afvloeiingsregeling opgenomen die in lijn is met de Nederlandse corporate governance code en de Code Banken. De arbeidsovereenkomst valt binnen het bestaande beloningsbeleid van de Raad van Bestuur dat laatstelijk tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 mei 2008 door de aandeelhouders is goedgekeurd. Momenteel wordt het beloningsbeleid voor de bank, inclusief het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur, herzien. Bij deze herziening wordt rekening gehouden met de Code Banken en de 'good practices' die DNB op 14 september heeft bekend gemaakt. Het nieuwe beloningsbeleid wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tijdens de vergadering op 6 mei 2010.
 
Na toetreding van Arjan Huisman tot de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV /
F. van Lanschot Bankiers NV zal de Raad van Bestuur van Van Lanschot als volgt samengesteld zijn:
 
- Drs F.G.H. (Floris) Deckers, voorzitter
- Drs A.J. (Arjan) Huisman
- Drs I.A. (Ieko) Sevinga
 
 
Curriculum vitae Arjan Huisman
Arjan Huisman is geboren op 21 april 1971 te Opperdoes (NH). Na zijn studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is hij in 1995 zijn loopbaan begonnen als bedrijfsadviseur bij BCG in Nederland. In de periode 1998 tot 2000 was hij werkzaam in de Verenigde Staten vanuit het BCG kantoor in Boston. Eind 2004 is hij benoemd tot Partner en Managing Director. In de periode 2004 tot en met 2007 heeft hij leiding gegeven aan het kantoor van BCG in Praag. Sinds 2008 is hij wederom werkzaam in Nederland.
 
Arjan Huisman heeft gedurende zijn loopbaan bij BCG met name klanten in de financiële dienstverlening begeleid. Hij heeft hierbij veel ervaring opgedaan op het gebied van transformatietrajecten, verbetering van interne bedrijfsprocessen en strategievorming.
 
Arjan Huisman woont samen met zijn partner en drie kinderen in Bussum.
 
Foto Arjan Huisman (klik hier voor download)
 
's-Hertogenbosch, 1 december 2009
 
 
Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com
 
Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com
 
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
 
 
Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: