NL EN

Nieuwjaarstoespraak Floris Deckers: Van Lanschot handhaaft solide positie

Op vrijdag 8 januari gaf Floris Deckers, de voorzitter van de Raad van Bestuur, zijn nieuwjaarstoespraak voor de medewerkers van Van Lanschot. Hierin ging hij onder meer in op het herstel van vertrouwen van het publiek in het bankwezen. "Banken zijn door het publiek, de politiek en de media ter verantwoording geroepen. Wij zijn bereid om te laten zien dat wij het vermogen tot veranderen in ons hebben. Het herstel van vertrouwen van het publiek zal echter een geleidelijk proces zijn." In dit kader haalde hij ook de aanbevelingen van de Commissie Maas aan. "Wij zullen deze aanbevelingen ruim interpreteren en zijn in goed overleg met de Raad van Commissarissen bezig om het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur aan te passen, inclusief noodzakelijke wijzigingen in vigerende contracten", aldus Deckers.


Resultaten 2009: herstel zet door

Over de resultaten in 2009 zei hij onder andere: "Na het dieptepunt van maart/april 2009 hebben de inkomsten in de rest van het jaar een stijgende lijn laten zien, mede dankzij de verbetering van de rentemarge. De Assets under Management stegen met circa 14%, zowel door koersstijgingen als netto instroom. In de loop van 2009 is het personeelsbestand met circa 9% teruggebracht. Waar over de eerste helft van 2009 nog een verlies moest worden gerapporteerd, was de tweede helft van het jaar winstgevend. Per 31 december 2009 was onze kapitaalpositie onverminderd sterk, met een BIS-ratio van bijna 12%. De liquiditeit van Van Lanschot is uitstekend gebleven. De fundingratio (circa 80%) is vrijwel de hoogste van de in Nederland werkzame banken."


Eigen kracht

Heel bewust heeft Van Lanschot eind 2008/begin 2009 ervoor gekozen om op eigen kracht deze crisis door te komen. Deckers zei hierover: "De keuze die Van Lanschot gemaakt heeft om geen staatssteun te willen is naar onze overtuiging voor Van Lanschot en haar cliënten het beste. Voor ons is het een teken van kracht."


De volledige tekst van de nieuwjaarstoespraak is beschikbaar op www.vanlanschot.nl


''s-Hertogenbosch, 8 januari 2010

 

Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie

Telefoon +31 (0)73 548 30 26; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com


Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations

Telefoon +31 (0)73 548 33 50; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com


Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.