NL EN

Van Lanschot trading update: voorlopige jaarresultaten 2009

  • Het in Q2 2009 ingezette herstel in inkomsten zette door in het tweede halfjaar 

  • Nettowinst over tweede halfjaar 2009 van ongeveer  31 miljoen (H1 2009: nettoverlies  46,3 miljoen) 

  • Sterke fundingratio van ruim 78% per 31 december 2009 

  • Impact van de recessie nog voelbaar: toevoeging aan de kredietvoorziening in 2009 circa 79 basispunten van de naar risico gewogen activa 

  • Voorziening voor bijdrage aan het depositogarantiestelsel wegens faillissement DSB Bank van  7,6 miljoen in Q4 


Floris Deckers, bestuursvoorzitter van Van Lanschot: "2009 was voor banken een bijzonder en bewogen jaar. Als private bank richten we onze dienstverlening steeds sterker op de vermogende particulier en de ondernemer en zijn onderneming.
Van Lanschot is op eigen kracht door de bankencrisis gekomen en boekte een herstel van de operationele resultaten vanaf het tweede kwartaal van 2009. Na een nettoverlies in de eerste helft van het jaar, boekte de bank in de tweede helft een nettowinst. Per saldo wordt over 2009 als geheel een beperkt nettoverlies gerapporteerd. Zonder de eenmalige posten voor de afschrijvingen op het IT-project en de voorziening voor DSB was de nettowinst over 2009 ongeveer  20 miljoen."

Als een onafhankelijke private bank, gebruikt Van Lanschot haar balans uitsluitend voor haar cliëntenactiviteiten. De kapitaalsbasis van de bank bleef onverminderd sterk, met een BIS-ratio ultimo 2009 van bijna 12%. Van Lanschot kon haar kredietverlening grotendeels financieren met de toevertrouwde middelen van haar cliënten. Per 31 december 2009 had de bank een fundingratio van ruim 78%.

Begin 2009 ging de bankencrisis over in een recessie, met een toename van de voorziening voor de kredietportefeuille als gevolg. De toevoeging aan de kredietvoorziening over heel 2009 kwam op een voor Van Lanschot hoog niveau en bedroeg in 2009 circa  113 miljoen, ofwel circa 79 basispunten van de naar risico gewogen activa (2008: 15 basispunten).

Herstel in inkomsten zet door
Aanvankelijk hadden de financiële crisis en de daaropvolgende recessie grote gevolgen voor de inkomsten van de bank. Maar vanaf het tweede kwartaal van 2009 lieten de inkomsten een gestaag herstel zien. De posten effecten & deelnemingen en resultaat financiële transacties hebben een goede bijdrage geleverd aan de totale inkomsten in 2009. De assets under management stegen met 19% naar circa  29 miljard.

Begin 2009 kondigde de bank diverse kostenbeheersings- en efficiencymaatregelen aan. Deze maatregelen hebben onder andere geleid tot een reductie van het personeelsbestand in 2009 met circa 9% tot 2.050 fte's. De volledige impact van deze maatregelen wordt vanaf 2010 zichtbaar in de bedrijfslasten.

In augustus 2009 nam Van Lanschot alle aandelen in Robein Leven over van de zittende aandeelhouder. De resultaten van Robein Leven worden volledig geconsolideerd in de cijfers van de bank. De deelneming in Robein Leven had in de tweede helft van 2009 een positieve bijdrage aan het resultaat van Van Lanschot. De bank blijft voornemens om haar belang in
Robein Leven op termijn te vervreemden.

Van Lanschot heeft in het vierde kwartaal een voorziening getroffen voor een bedrag van  7,6 miljoen voor haar bijdrage aan het depositogarantiestelsel in verband met het faillissement van DSB Bank. Het bedrag van de voorziening is beïnvloed door het feit dat Van Lanschot veel cliënten heeft met spaarsaldi boven de grens van  100.000,- die voor het depositogarantiestelsel geldt.

Het herstel in het resultaat van de operationele activiteiten leidde tot een nettowinst over de tweede helft van het jaar van ongeveer  31 miljoen. Per saldo kwam het resultaat over 2009 als geheel uit op een nettoverlies van ongeveer  15 miljoen (2008: nettowinst  30,1 miljoen).

Publicatie jaarcijfers 2009
Van Lanschot publiceert haar volledige jaarcijfers 2009 op 12 maart 2010 voorbeurs.

's-Hertogenbosch, 26 januari 2010

 

Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail
e.tebrake@vanlanschot.com

Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail
g.a.m.bakker@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.


Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: