NL EN

Introductie Van Lanschot AEX© Trigger Note 10-15

Op 1 februari 2010 introduceert Van Lanschot de AEX© Trigger Note 10-15. Dit is een belegging met een looptijd van maximaal vijf jaar die inspeelt op een gelijkblijvende of beperkt stijgende AEX-index. Tevens biedt de Trigger Note op de einddatum bescherming tegen een koersdaling tot en met 50% van de startwaarde van de AEX-index. Bij grotere koersdalingen loopt de belegger volledig koersrisico over de hoofdsom. De startwaarde is de slotkoers van de AEX-index op 22 februari 2010.


Van Lanschot Bankiers verwacht dat 2010 een jaar wordt van onzekerheden. De bank voorziet internationaal wel een verder economisch herstel, maar heeft nog zorgen over de houdbaarheid daarvan. Van Lanschot gaat ervan uit dat het herstel gepaard zal gaan met vallen en opstaan en verwacht dat ook de Nederlandse aandelenbeurs een wisselend beeld zal laten zien met weinig tot lichte groei tot eind 2010. De Van Lanschot AEX© Trigger Note 10-15 is een belegging die de mogelijkheid biedt om op deze verwachtingen in te spelen.


Jaarlijks wordt bekeken of de Trigger Note wordt afgelost. Deze aflossing vindt plaats als op de peildatum de slotkoers van de AEX-index gelijk of hoger is dan de startwaarde. Als dat het geval is dan wordt de nominale waarde ( 1.000,- per Trigger Note) uitgekeerd, inclusief een enkelvoudige coupon van minimaal 10% per verstreken jaar (gerekend vanaf de startdatum). Als de Trigger Note niet wordt afgelost, dan wordt dit het jaar daarop - op de peildatum - opnieuw bekeken. Op de einddatum, 23 februari 2015, wordt - indien de Trigger Note niet voortijdig is afgelost - voor de laatste keer de slotstand van de AEX-index vergeleken met de startwaarde. Is de slotstand op die datum gelijk aan of hoger dan de startwaarde, dan ontvangt de belegger per Trigger Note 1.000,- plus vijf keer een coupon van minimaal 10%. Is de slotstand lager dan de startwaarde, maar hoger dan 50% van de startwaarde, dan ontvangt de belegger 1.000,-. Bij een slotstand die onder 50% van de startwaarde noteert, dan wordt de Trigger Note afgelost met verlies en ontvangt de belegger 1.000,- verminderd met de procentuele daling van de AEX-index.


Inschrijven op de Van Lanschot AEX© Trigger Note 10-15 kan van 1 februari tot en met 19 februari 2010, 17.30 uur. Het Prospectus, de definitieve voorwaarden en de brochure zijn kosteloos verkrijgbaar via de website www.vanlanschot.nl. F. van Lanschot Bankiers N.V. behoudt zich het recht voor de inschrijving vervroegd te sluiten of te verlengen, of om de emissie zonder opgaaf van redenen terug te trekken. De nominale waarde is 1.000,- met een indicatieve uitgifteprijs van 101% (maximaal 101,5%). De Notes worden genoteerd aan Euronext Amsterdam en zijn dagelijks verhandelbaar.


Disclaimer:

F. van Lanschot Bankiers N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van de Van Lanschot AEX© Trigger Note kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Neem uw beslissing om in de Van Lanschot AEX© Trigger Note te beleggen uitsluitend op basis van het Prospectus. Het Prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij de kantoren van Van Lanschot. Het Prospectus is ook te raadplegen via www.vanlanschot.nl.


's-Hertogenbosch, 29 januari 2010


 

Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie

Telefoon +31 (0)73 548 30 26; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com


Van Lanschot Private Investments: Enrico Knoop, Product Manager Structured Products

Telefoon +31 (0)73 548 84 30; E-mail e.knoop@vanlanschot.com


Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.