NL EN

John Hak volgt Jan Willem Meeuwis op als directievoorzitter Kempen & Co

De Raad van Commissarissen van Kempen & Co maakt bekend dat Jan Willem Meeuwis (56) met ingang van 1 juni 2010 zijn functie als voorzitter van de directie en bestuurder van Kempen & Co zal neerleggen. Hij wordt opgevolgd door John Hak (43), momenteel directielid van Kempen & Co.

Jan Willem Meeuwis heeft aangegeven te willen terugtreden, omdat hij de rol van directievoorzitter om persoonlijke redenen niet langer ambieert en zich wil gaan richten op andere activiteiten en interesses. Hij maakte sinds 1 oktober 2008 deel uit van de statutaire directie van Kempen & Co, waar hij vanaf 1 januari 2009 de rol van voorzitter van de directie vervulde.

John Hak is vanaf 1990 in dienst van Kempen & Co waar hij verschillende posities heeft bekleed binnen Corporate Finance. Sinds 1 december 2009 is John Hak statutair directeur van Kempen & Co. Naast zijn rol als voorzitter van de directie blijft hij verantwoordelijk voor de business unit Corporate Finance en het Participatiebedrijf (Investments).

De Raad van Commissarissen van Kempen & Co/Raad van Bestuur van Van Lanschot en de directie danken Jan Willem Meeuwis voor zijn bijdrage aan het succes van Kempen & Co. Mede door zijn inspanningen heeft Kempen & Co belangrijke verdere stappen kunnen zetten in het aanscherpen van haar strategie. In het bijzonder door het beter benutten en verder uitbreiden van de externe netwerken van Kempen & Co en richting te geven aan een duidelijke profilering van Kempen & Co in de markt.

Vanaf 1 juni 2010 bestaat de directie van Kempen & Co NV uit vier personen: John Hak (voorzitter), Michel van de Coevering (CFO), Paul Gerla en Joof Verhees.

Kempen & Co is sinds januari 2007 onderdeel van Van Lanschot.

's-Hertogenbosch, 29 april 2010


Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Perscontacten Kempen & Co: Bieneke Mulder, Secretaris van de Vennootschap
Telefoon +31 (0)20 348 80 12; Mobiel +31 (0)6 51 211 010; E-mail bieneke.mulder@kempen.nl

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.

Kempen & Co NV is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co biedt diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi-) overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende particulieren. Kempen & Co is een 100% dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers NV.