NL EN

Aandeelhouders keuren voorgenomen conversie preferente aandelen goed

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV heeft op 1 juni 2010 ingestemd met de voorgenomen conversie van preferente aandelen en de bijbehorende statutenwijziging die Van Lanschot op 6 mei 2010 bekendmaakte.

De conversie van de preferente aandelen naar gewone aandelen A is vandaag geëffectueerd. Deze conversie leidt tot een toename van het aantal gewone aandelen met 16,5%. Het verwateringseffect op de winst per aandeel blijft beperkt doordat het jaarlijkse preferente dividend van 11,25 miljoen vervalt.

Door de conversie van de preferente aandelen komt de Core Tier I ratio per 31 maart 2010 (pro forma, kernactiviteiten) uit op 8,0%. Hiermee verwacht Van Lanschot te voldoen aan de nieuwe kapitaaleisen die met de komst van Basel III gepaard zullen gaan.

's-Hertogenbosch, 1 juni 2010


Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.