NL EN

Constant Korthout voorgedragen als lid Raad van Bestuur Van Lanschot

De Raad van Commissarissen van Van Lanschot NV heeft het voornemen drs. C.T.L. (Constant) Korthout (47) te benoemen tot Chief Financial Officer/Chief Risk Officer en lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV / F. van Lanschot Bankiers NV. Van het voornemen om de heer Korthout te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur zal kennisgeving worden gedaan tijdens een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zo spoedig mogelijk zal plaatsvinden.

 

Constant Korthout zal zich als Chief Financial Officer/Chief Risk Officer richten op het leidinggeven aan de activiteiten die betrekking hebben op Finance & Control, Risk management en Treasury van de bank. Hij is afkomstig van Robeco, waar hij sinds 2002 de functie van Chief Financial Officer bekleedde.

 

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om Constant Korthout te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. De Nederlandsche Bank heeft inmiddels haar goedkeuring van deze voorgenomen benoeming verleend. Zijn arbeidsovereenkomst zal worden aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

In de arbeidsovereenkomst wordt een afvloeiingsregeling opgenomen die in lijn is met de Nederlandse corporate governance code en de Code Banken. De arbeidsovereenkomst valt binnen het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur dat tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 6 mei 2010 door de aandeelhouders is goedgekeurd.

 

Na toetreding van Constant Korthout tot de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV / F. van Lanschot Bankiers NV zal de Raad van Bestuur van Van Lanschot als volgt samengesteld zijn:

 

- Drs F.G.H. (Floris) Deckers, voorzitter
- Drs A.J. (Arjan) Huisman
- Drs C.T.L. (Constant) Korthout
- Drs I.A. (Ieko) Sevinga

 

 

Curriculum vitae Constant Korthout
Constant Korthout is geboren op 22 oktober 1962 te Delft. Na zijn studie Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam begon hij zijn loopbaan als management trainee binnen de concernopleiding van de toenmalige ABN Bank. Vervolgens vervulde hij een aantal jaren de functie van senior account manager corporate clients bij dezelfde bank. Na vijf jaar stapte hij over naar KPMG Management Consultants waar hij twee jaar de functie vervulde van Consultant Financial Management. In 1992 trad hij in dienst van Robeco. Hier was hij achtereenvolgens Group Controller, Chief Financial Officer en lid van de Executive Board van Weiss, Peck & Greer in New York, en directeur Corporate Development. In 2002 werd hij benoemd tot Chief Financial Officer van Robeco Groep. In deze functie was hij ook verantwoordelijk voor onder andere Risk Management, Treasury en Corporate Development.

 

Constant Korthout is gehuwd en heeft drie kinderen.

 

Foto Constant Korthout (klik hier voor download)

 

's-Hertogenbosch, 24 augustus 2010

 

 

Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

 

Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 26

 

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.