NL EN

Introductie Van Lanschot Eurozone Trigger Plus Note 10-15

Op 17 november 2010 start Van Lanschot Bankiers met de emissie van de Van Lanschot Eurozone Trigger Plus Note 10-15 (hierna Trigger Plus Note). Dit is een belegging met een looptijd van maximaal vijf jaar die inspeelt op een gelijkblijvende of beperkt stijgende EuroStoxx50®-index. Tevens biedt de Trigger Plus Note op de einddatum bescherming tegen een koersdaling tot en met 50% van de slotkoers van de EuroStoxx50®-index op 9 december 2010. Bij grotere koersdalingen loopt de belegger volledig koersrisico over de hoofdsom.

 

De Europese aandelenbeurzen laten in 2010 een beweeglijk beeld zien. Van Lanschot verwacht dat deze beweeglijkheid ook de komende jaren zal aanhouden. De wereldwijde economie maakt een moeilijke periode door als gevolg van de recente financiële en economische crisis. Doordat de werkloosheid is opgelopen, zijn consumenten terughoudend in hun bestedingen. Overheden hebben de begrotingstekorten zien oplopen en moeten de komende jaren fors bezuinigen. Het bedrijfsleven ziet hierdoor de omzet stagneren. De ondernemingen die deel uitmaken van de EuroStoxx50®-index zijn over het algemeen goed gepositioneerd om deze omstandigheden het hoofd te bieden. Ze hebben een aanzienlijke omvang en een brede spreiding in hun productenpakket en afzetmarkten. Van Lanschot verwacht dat de economie in Europa de komende jaren een bescheiden groei zal laten zien. Een belegging die de mogelijkheid biedt om op deze verwachting in te spelen is de Van Lanschot Eurozone Trigger Plus Note 10-15.

 

Jaarlijks is er kans dat de Trigger Plus Note wordt afgelost. Deze aflossing vindt plaats als op een peildatum de slotkoers van de EuroStoxx50®-index gelijk of hoger is dan de startwaarde. De startwaarde is de slotkoers van de EuroStoxx50®-index op 9 december 2010. In dat geval wordt de nominale waarde ( 1.000,- per Trigger Plus Note) uitgekeerd, inclusief een coupon van indicatief 7,5% (minimaal 7% hetgeen op 9 december a.s. wordt vastgesteld en nadien wordt bekendgemaakt via www.vanlanschot.nl en www.kempenvaluations.nl). Als op een peildatum de slotkoers van de EuroStoxx50®-index lager is dan de startwaarde, maar hoger dan of gelijk aan 50% van de startwaarde dan wordt wel de coupon van minimaal 7% uitbetaald. De Trigger Plus Note lost in dit geval niet vervroegd af en dezelfde toetsing herhaalt zich het jaar erop.

 

Op de einddatum, 9 december 2015, wordt - indien de Trigger Plus Note niet vervroegd is afgelost - voor de laatste keer de slotstand van de EuroStoxx50®-index vergeleken met de startwaarde. Is de slotstand op die datum hoger dan of gelijk aan 50% van de startwaarde, dan ontvangt de belegger per Trigger Plus Note 1.000,- plus de indicatieve coupon van minimaal 7%. Bij een slotstand die onder 50% van de startwaarde noteert, wordt de Trigger Plus Note afgelost met verlies en ontvangt de belegger 1.000,- verminderd met de procentuele daling van de EuroStoxx50®-index ten opzichte van de startwaarde.

 

Inschrijven op de Trigger Plus Note kan van 17 november tot en met 8 december 2010, 17.30 uur. Het Prospectus, de (voorlopige) voorwaarden en de brochure zijn kosteloos verkrijgbaar via www.vanlanschot.nl en www.kempenvaluations.nl. F. van Lanschot Bankiers N.V. behoudt zich het recht voor de inschrijving vervroegd te sluiten of de emissie zonder opgaaf van redenen terug te trekken. De nominale waarde is 1.000,- met een indicatieve uitgifteprijs van 100% (maximaal 101,5%). De Notes worden genoteerd aan Euronext Amsterdam en zijn dagelijks verhandelbaar.

 

's-Hertogenbosch, 16 november 2010

 

 


Disclaimer:
F. van Lanschot Bankiers N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van de Van Lanschot Eurozone Trigger Plus Note kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Neem uw beslissing om in Van Lanschot Eurozone Trigger Plus Note te beleggen uitsluitend op basis van het Prospectus. Het Prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij de kantoren van Van Lanschot. Het Prospectus is ook te raadplegen via www.vanlanschot.nl en www.kempenvaluations.nl.  

 

Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com

 

Van Lanschot Private Investments: Enrico Knoop, Senior Productmanager Structured Products
Telefoon + 31 (0)73 548 84 30; E-mail e.knoop@vanlanschot.com

 

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.