NL EN

Van Lanschot verkoopt Robein Leven aan Ohpen

Van Lanschot Bankiers maakt bekend dat het overeenstemming heeft bereikt met Ohpen Holding B.V. over de verkoop van Robein Leven aan beleggingsinstelling Ohpen.

Van Lanschot nam in het derde kwartaal van 2009 alle aandelen in Robein Leven over. De deelneming van Van Lanschot in Robein Leven was niet strategisch van aard, maar ingegeven door de omstandigheid dat de aandelen in Robein Leven in onderpand waren gegeven voor een door Van Lanschot verstrekt krediet. Robein Leven bleef na de overname door Van Lanschot volledig zelfstandig en op afstand functioneren.

Bij de verwerving van de aandelen in Robein Leven, heeft Van Lanschot aangegeven deze aandelen op termijn weer te vervreemden, omdat de activiteiten van Robein niet binnen de private banking strategie van de bank passen. In haar private banking strategie richt Van Lanschot zich primair op vermogende particulieren en DGA's en hun ondernemingen.

De transactie heeft geen noemenswaardig effect op de winst- en verliesrekening van Van Lanschot. Van Lanschot en Ohpen hebben de intentie om de feitelijke overdracht in het eerste kwartaal van 2011 te laten plaatsvinden.

De verkoop vindt plaats op voorwaarde van goedkeuring door De Nederlandsche Bank en na advies van de Ondernemingsraad.

's-Hertogenbosch, 10 december 2010


Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.