NL EN

Eerste kwartaal 2011: stijging assets under management zet door

De financiële resultaten van Van Lanschot over het eerste kwartaal van 2011 bevestigen de lijn waarmee 2010 werd afgesloten. Aan de inkomstenkant blijft sprake van een verdergaande verschuiving van transactie- naar beheerprovisies. De onderliggende rentemarge stabiliseerde zich, terwijl de bedrijfslasten licht afnamen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2010. Ook de toevoeging aan de kredietvoorziening liet in het eerste kwartaal van 2011 een daling zien.

 

In de eerste drie maanden van het jaar zette de stijging van de assets under management zich onverminderd door. De stijging kwam bijna volledig voor rekening van de instroom van nieuw vermogen, van zowel particuliere als institutionele cliënten. Een positieve ontwikkeling hierin is de verdere stijging van discretionaire mandaten binnen het vermogensbeheer: van de totale assets under management voor Private & Business Banking cliënten was aan het eind van het eerste kwartaal van 2011 34% vermogen onder discretionair beheer, versus 32% ultimo 2010.

 

Van Lanschot België liet in het eerste kwartaal van 2011 eenzelfde beeld zien: ook hier was sprake van een verdere stijging van de assets under management. Dochteronderneming Kempen was in het eerste kwartaal van 2011 succesvol in het winnen van enkele grote institutionele mandaten en een verdere groei in vermogen onder beheer van bestaande cliënten.

 

De liquiditeitspositie van de bank bleef onverminderd sterk. De fundingratio was aan het einde van het eerste kwartaal van 2011 87,4% (ultimo 2010: 86,2%). Om de fundingmix van de bank verder te diversifiëren, plaatste Van Lanschot in april 2011 voor 500 miljoen aan 3-jaars obligaties bij institutionele beleggers.

 

De kapitaalratio's (op basis van kernactiviteiten) zijn per 31 maart 2011 verder toegenomen: Core Tier I: 9,8%, Tier I: 12,3%, BIS-ratio: 13,6%.

 

Zoals eerder aangegeven verwacht de bank, bij een voortzetting van het economisch herstel, dit jaar verdere stappen te zetten op weg naar een genormaliseerd winstniveau.

 

Aangescherpte financiële doelstellingen

 

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die vandaag plaatsvindt, zal Van Lanschot enkele aangescherpte financiële doelstellingen presenteren. Deze aangepaste doelstellingen zijn bepaald op basis van de huidige interpretatie van de nieuwe Basel III-richtlijnen. De financiële doelstellingen zijn als volgt:

  • Core Tier I-ratio: ten minste 10%, op termijn naar 12%
  • Leverage: verhouding totale activa / eigen vermogen kleiner dan 20
  • Net Stable Funding Ratio: hoger dan Basel III eis, minimaal 100%
  • Liquidity Coverage Ratio: hoger dan Basel III eis, minimaal 100%
  • Rendement op Equity (Core Tier I kapitaal): binnen 12-18 maanden ca. 10%, op middellange termijn hoger dan 12%
  • Groei winst per aandeel: ten minste 5% per jaar, na herstel tot genormaliseerd winstniveau van ten minste  4 per aandeel in 2013
  • Dividendbeleid: tussen de 40-50% van de nettowinst toekomend aan gewone aandeelhouders

Naast bovenstaande financiële doelstellingen heeft Van Lanschot ook doelstellingen geformuleerd op het gebied van marktaandeel, cliënten en medewerkers, zoals cliëntbelang centraal, klanttevredenheid, beleggingsperformance en werkgeverschap.

 

De volledige presentatie voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is vanaf vanmiddag 16.00 uur beschikbaar op de website van Van Lanschot: www.vanlanschot.nl/overvanlanschot.

 

's-Hertogenbosch, 11 mei 2011

 

 

Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Media Relations Manager
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; mobiel +31 (0)6 12 505 110; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com

 

Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Investor Relations Manager
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; mobiel +31 (0)6 13 976 401; e-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

 

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.