NL EN

Aandeelhoudersvergadering Van Lanschot akkoord met alle agendapunten; Vereenvoudiging aandelenstructuur Van Lanschot

Aandeelhoudersvergadering Van Lanschot
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV heeft op 11 mei 2011 alle in stemming gebrachte voorstellen goedgekeurd.

 

Mevrouw Kersten, advocaat en managing partner bij Stibbe, is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 

De heren De Swaan (voorzitter), Slippens en Duron werden herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. De heer De Monchy is afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Hij heeft na twaalf jaar lidmaatschap van de Raad van Commissarissen de maximale benoemingstermijn bereikt.

 

Verder ging de Algemene Vergadering van Aandeelhouders onder meer akkoord met het voorstel tot uitkering van een dividend van 0,70 per aandeel. Het dividend wordt in contanten betaalbaar gesteld op 20 mei 2011.

 

Aandeelhoudersovereenkomst met LDDM Holding BV vernieuwd
LDDM Holding BV en Van Lanschot NV hebben de bestaande aandeelhoudersovereenkomst uit 1999 vernieuwd.

 

In de vernieuwde aandeelhoudersovereenkomst herbevestigt LDDM dat zij de zelfstandigheid en het onafhankelijke karakter van Van Lanschot zal blijven respecteren. In dat kader zal LDDM niet meewerken aan de verkrijging van een aandelenbelang door derden in Van Lanschot van 25% of meer van het gehele geplaatste aandelenkapitaal van Van Lanschot NV. Van Lanschot zal LDDM, onder voorwaarden, bij eventuele toekomstige emissies in de gelegenheid stellen om haar relatieve belang op peil te houden. Zolang LDDM een belang van ten minste 7,5% in Van Lanschot houdt, heeft zij de bevoegdheid om een persoon aan te bevelen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen van Van Lanschot. De heer G. van Lanschot heeft momenteel zitting in de Raad van Commissarissen op voordracht van LDDM.

 

Vereenvoudiging aandelenstructuur Van Lanschot
Het geplaatste kapitaal van Van Lanschot NV bestaat uit gewone aandelen A en B. De gewone aandelen A worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, die daartegenover certificaten heeft uitgegeven die zijn genoteerd op de Officiële Markt van Euronext Amsterdam. De gewone aandelen B zijn in bezit van enkele grootaandeelhouders.

 

Ter vereenvoudiging van de aandelenstructuur van Van Lanschot hebben de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur ingestemd met de omzetting van het belang van de resterende houders van aandelen B (LDDM Holding BV en Stichting Pensioenfonds ABP) in certificaten van gewone aandelen A. Conform bestaand beleid vindt de omzetting plaats in drie jaarlijkse gelijke tranches, waardoor over een periode van twee jaar alle resterende aandelen B in aandelen A geconverteerd zullen zijn. Daarna zullen de uitstaande aandelen van Van Lanschot NV alleen uit gewone aandelen A bestaan.

 

LDDM heeft een totaal belang van ca. 11% in Van Lanschot, waarvan 3.991.140 gewone aandelen B. Stichting Pensioenfonds ABP heeft een totaal belang van ca. 13% in Van Lanschot, waarvan 2.940.872 gewone aandelen B.

 

's-Hertogenbosch, 11 mei 2011

 

 

Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Media Relations Manager
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; mobiel +31 (0)6 12 505 110; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com

 

Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Investor Relations Manager
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; mobiel +31 (0)6 13 976 401; e-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

 

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.