NL EN

Van Lanschot: Resultaten Europese stresstest 2011

  • Core Tier I-ratio na meest ongunstige stress scenario (inclusief impact sovereign risk) 9,8% in 2011 en 9,7% in 2012 (minimum EBA benchmark van 5%) ten opzichte van een Core Tier I-ratio van 9,6% ultimo 2010
  • Eigen vermogen in de onderzochte periode stijgt; ook in het meest ongunstige scenario onder de stresstest behoudt Van Lanschot een positief nettoresultaat
  • Géén exposure op staatsobligaties van Griekenland, Portugal, Ierland, Italië en Spanje  

Constant Korthout, CFO/CRO Van Lanschot: "Van Lanschot heeft een conservatief risicoprofiel en dit wordt bevestigd door de resultaten van de Europese stresstest. Dit komt ook tot uiting in de hoge kwaliteit van de kredietportefeuille die voor ongeveer de helft uit woninghypotheken bestaat. 98% van de kredietportefeuille bestaat uit leningen in Nederland en België en slechts 0,11% (circa  15 miljoen) in de Europese periferielanden. Binnen de beleggingsportefeuille van de bank is alleen sprake van landenrisico op Nederland, Duitsland, Zwitserland en Canada. Van Lanschot heeft dus geen exposure op obligaties uit Griekenland, Portugal, Ierland, Italië en Spanje. Ook in het meest ongunstige stress scenario heeft de bank voldoende buffers om onverwachte schokken op te vangen. Dit beeld zien we terug in de resultaten van de stresstests die we regelmatig als onderdeel van ons risicomanagement doorvoeren en werd ook nog onderstreept met de herbevestiging op 13 juli 2011 van de Single A- (stable outlook) creditrating van de bank door ratingbureau Standard & Poor's."

EBA (European Banking Authority), voorheen CEBS, heeft de EU-brede stresstest uitgevoerd vanuit haar verantwoordelijkheid voor de stabiliteit van het financiële stelsel in Europa (macro-prudentieel) en de financiële instellingen (micro-prudentieel). Doel van deze stresstest is het verkrijgen van inzicht in de weerbaarheid van financiële instellingen bij spanningen in de economie en op de financiële markten.

Van Lanschot maakt geen onderdeel uit van de groep van 90 Europese banken die deze EU-brede stresstest verplicht moeten ondergaan. Van Lanschot heeft op eigen initiatief - analoog aan vorig jaar - dezelfde Europese stresstest uitgevoerd.

In de test werden de door de EBA voorgeschreven methodologie, scenario's en uitgangspunten gebruikt, zoals een scenario van dalende huizenprijzen en commercieel vastgoed, oplopende werkloosheid en een daling van de beurskoersen. De berekeningen (zowel 'baseline' als 'adverse') gaan uit van een constante balans en 'what if'-scenario's voor vergelijkingsdoelstellingen.

Indien rekening wordt gehouden met de veronderstelde impact bij het meest ongunstige scenario zou de geconsolideerde Core Tier I-ratio van Van Lanschot (als gevolg van haar private banking-activiteiten) eind 2012 nog 9,7% bedragen, vergeleken met 9,6% eind 2010. Deze stresstest laat zien dat Van Lanschot een kapitaalbuffer van 4,7% - ofwel  565 miljoen - heeft ten opzichte van de minimum Core Tier I-ratio van 5,0% gehanteerd voor deze test.

De resultaten van de stresstest voor Van Lanschot zijn opgenomen in de bijlage.

's-Hertogenbosch, 20 juli 2011

Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Media Relations Manager
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; mobiel +31 (0)6 12 505 110; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Investor Relations Manager
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; mobiel +31 (0)6 13 976 401; e-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Klik op onderstaande link om het persbericht inclusief alle tabellen en bijlagen te kunnen lezen: