NL EN

Succesvol eerste bod eeuwigdurende obligaties onderstreept sterke kapitaalsbasis en soliditeit Van Lanschot

  • Houders van de 2005 perpetual capital securities (ISIN NL0000117745) schrijven in voor 78%, of  111,3 miljoen, op het aanbod van Van Lanschot om deze obligaties terug te kopen voor contanten
  • Transactie leidt tot een verdere verbetering van de kwaliteit van het kapitaal van Van Lanschot

Constant Korthout, CFO/CRO Van Lanschot: "Gezien haar ruime liquiditeitspositie heeft Van Lanschot besloten om beleggers een aanbod te doen om de uitstaande eeuwigdurende obligaties terug te kopen. Van Lanschot was in staat dit bod uit te brengen vanwege haar sterke kapitaal- en liquiditeitspositie. De toezichthouder heeft toestemming gegeven voor deze transactie mede op basis van deze solide positie. Beleggers in deze obligaties hebben het bod positief ontvangen. Dit is terug te zien in het hoge percentage beleggers dat het bod heeft geaccepteerd en daarmee besloten heeft om uit de illiquide lening te stappen. Daarnaast heeft Van Lanschot met deze transactie de kwaliteit van haar kapitaal verder verbeterd door de creatie van kernkapitaal. Hiermee anticipeert Van Lanschot op de komende Basel III-regelgeving, waarbij het accent vooral komt te liggen op de hoogte van het kernkapitaal."

F. van Lanschot Bankiers N.V. heeft op 29 september 2011 een exchange en tender offer aangekondigd voor haar twee uitstaande eeuwigdurende obligaties. Aan de houders van de 2005 obligaties ( 150.000.000 Perpetual Capital Securities) was aangeboden deze in te kopen tegen een contante betaling van 82,5% van de nominale waarde. Beleggers konden hun obligaties tot vrijdag 7 oktober 2011 aanbieden. Van de obligaties is  111,3 miljoen, zijnde 78%, aangeboden.

Houders van de 2004 perpetual capital securities (ISIN NL0000116374) hebben tot woensdag 19 oktober 2011, 16.00 uur, om hun obligaties aan te bieden voor omruiling in nieuwe senior obligaties of tegen contante betaling.