NL EN

Van Lanschot rondt ook tweede transactie voor terugkoop en omzetting eeuwigdurende obligaties succesvol af

  • Maar liefst 93,8% van de houders van de 2004 perpetual capital securities gaat in op het aanbod van Van Lanschot om deze obligaties terug te kopen dan wel om te ruilen
  • Van de houders van de aangeboden obligaties kiest 60% voor een omruil in nieuwe 7-jaars senior obligaties, waarmee het vertrouwen van beleggers in de soliditeit van Van Lanschot wordt onderstreept
  • Deze transactie en de terugkoop van de 2005 perpetual capital securities leiden tot een toename van de Core Tier I ratio van circa 25 basispunten

Constant Korthout, CFO/CRO Van Lanschot: "In september heeft Van Lanschot beleggers een aanbod gedaan voor de terugkoop, dan wel omruil, van haar twee uitstaande eeuwigdurende obligaties. De toezichthouder heeft toestemming gegeven voor deze transacties, mede op basis van de solide kapitaal- en liquiditeitspositie van de bank. Enerzijds werd houders van deze obligaties de mogelijkheid geboden om uit een illiquide lening te stappen. Anderzijds werd door deze transacties kernkapitaal gecreëerd, waarmee Van Lanschot met het oog op komende Basel III-regelgeving de kwaliteit van haar kapitaal verder kan verbeteren. Het bod aan de houders van de 2005 obligaties was succesvol. En ook het bod aan de houders van de 2004 obligaties is zeer geslaagd. De grote interesse voor omzetting van de perpetual naar nieuwe 7-jaars senior obligaties, onderstreept het vertrouwen dat beleggers hebben in de soliditeit van Van Lanschot."

F. van Lanschot Bankiers N.V. heeft op 29 september 2011 een exchange en tender offer aangekondigd voor haar twee uitstaande eeuwigdurende obligaties.

Aan de houders van de 2004 obligaties ( 165.000.000 Perpetual Capital Securities, ISIN NL0000116374) was aangeboden deze om te ruilen voor Euro 2,25 procent senior obligaties met een looptijd tot 2018, of deze in te kopen tegen een contante betaling van 75% van de nominale waarde. Van de aangeboden obligaties is 59,5 miljoen, zijnde 40%, aangeboden, voor een terugkoop in contanten; 89,4 miljoen, zijnde 60%, is aangeboden voor een omruil in nieuwe senior obligaties.