NL EN

Mededeling over aandelenbelang Friesland Bank in Van Lanschot

Naar aanleiding van het persbericht van de Friesland Bank van hedenochtend, doen wij de volgende mededeling.

Friesland Bank is grootaandeelhouder van Van Lanschot (circa 23% van de aandelen). In het bovengenoemde persbericht is gemeld dat er een dividend is uitgekeerd aan de aandeelhouder van de Friesland Bank, de Stichting Friesland Bank, in de vorm van aandelen en cash. Een deel van dit dividend zou in de vorm van aandelen in Van Lanschot zijn. Wij hebben begrepen dat zowel de Stichting Friesland Bank als Rabobank hierdoor nieuwe aandeelhouders zijn geworden in Van Lanschot, voor respectievelijk circa 11% en 12%.

's-Hertogenbosch, 2 april 2012

Media Relations: Etienne te Brake, manager corporate communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; mobiel +31 (0)6 12 50 51 10; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Investor Relations: Geraldine Bakker-Grier, investor relations manager
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; mobiel +31 (0)6 13 97 64 01; e-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank biedt hoogwaardige financiële dienstverlening aan vermogende particulieren, directeuren-grootaandeelhouders en hun ondernemingen en institutionele beleggers. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: