NL EN

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer: Top 3-bezuinigingen ondernemers

  • 45% kiest voor bezuinigingen op Defensie, 39% wil AOW-leeftijd eerder verhogen en 37% kiest voor beperken/afschaffen hypotheekrenteaftrek en aanpassen ontslagrecht
  • Grote groep ondernemers (43%) vindt bezuinigingen (veel) te hoog 

Van Lanschot Bankiers heeft ondernemers in familiebedrijven, goed voor 49% van de werkgelegenheid, 53% van het BNP en een van de stabiele factoren in de economie, gevraagd op welke uitgaven de overheid volgens hen het beste kan bezuinigen. Van de ondernemers noemt 45% als eerste bezuinigingen op Defensie, waaronder het kostbare Joint Strike Fighter-project, over de aanschaf waarvan een volgend kabinet een besluit moet nemen. Ondernemers in familiebedrijven noemen verder als mogelijke bezuinigingen: eerdere verhoging van de AOW-leeftijd (39%), beperken of afschaffen van de hypotheekrenteaftrek (37%) en aanpassen van het ontslagrecht (37%). Het onderzoek maakt deel uit van de vierde Van Lanschot Familiebedrijven­Barometer, een onderzoek dat door Intomart Gfk werd uitgevoerd onder 263 directeur-grootaandeelhouders (dga's) van familiebedrijven en eind mei 2012 wordt gepubliceerd.

In de plannen die in het Catshuis werden ontwikkeld, zat ook een verhoging van de BTW. Slechts 7% van de ondernemers in familiebedrijven noemt deze bezuiniging, die direct de koopkracht aantast. Een kleine groep respondenten noemt een herziening van de studiefinanciering (7%) en verhoging van eigen bijdrage in de zorg (11%) als mogelijke maatregelen. Ondernemers vinden ook bezuinigingen op ontwikkelingshulp (34%) en het verkorten van WW-uitkeringen (22%) geschikte maatregelen.

De Nederlandse economie presteert matig in de periode 2012-2015, door een combinatie van oplopende werkloosheid en lage gezinsconsumptie, aldus het Centraal Economisch Plan 2012. Het begrotingstekort loopt in 2013 op tot 4,6% van het bruto binnenlands product. Omdat in EU-verband een norm van 3% is afgesproken zijn bezuinigingen nodig. Een deel van de economen is kritisch op bezuinigingen, omdat deze een knauw kunnen geven aan de economie door teruglopende bestedingen. Aan de ondernemers is gevraagd hoe zij denken over extra bezuinigingen bovenop het pakket waarover in het Catshuis werd onderhandeld. 43% van de ondernemers geeft aan dat zij de bezuinigingen te hoog vinden (18% veel te hoog, 25% te hoog), tegen 7% van de ondernemers die de bezuinigingen te laag vinden (2% veel te laag, 5% te laag).

Voor meer informatie over de Van Lanschot Familiebedrijven­Barometer: Lucien Claessens, directeur DGA-desk Van Lanschot Bankiers, telefoon 06 13 85 93 80.

's-Hertogenbosch, 24 april 2012

Media Relations: Etienne te Brake, manager corporate communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; mobiel +31 (0)6 12 50 51 10; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke
bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank biedt hoogwaardige financiële dienstverlening aan vermogende particulieren, directeuren-grootaandeelhouders en hun ondernemingen en institutionele beleggers. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.


Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: