NL EN

Van Lanschot verkoopt bancaire activiteiten Curaçao en trustbedrijf aan United Bank & Trust

Van Lanschot heeft overeenstemming bereikt met United Bank & Trust over verkoop van zijn bancaire activiteiten op Curaçao en de trustactiviteiten in Nederland, Curaçao en Jersey.

De verkoop volgt op het besluit van Van Lanschot om zijn internationale private banking activiteiten vanuit kwaliteits- en efficiencyoverwegingen te concentreren in Zwitserland, en cliënten met internationale vermogensvraagstukken voortaan te bedienen vanuit één centrale locatie. De overdracht van de trustactiviteiten komt voort uit de scherpere focus van Van Lanschot op private banking, waardoor trust niet langer tot de kernactiviteiten behoort.

Voor United Bank & Trust betekent de overname van Van Lanschot Curaçao en de trustactiviteiten in Nederland, Curaçao en Jersey een versterking van haar positie op het gebied van het internationaal vermogensbeheer en een verdere uitbreiding van haar portfolio als expert op het gebied van trustactiviteiten. De aankoop van de aandelen door United Bank & Trust geschiedt uit eigen middelen. De aankoop heeft nagenoeg geen effect op de solvabiliteit en liquiditeit van United Bank & Trust.

Onderdeel van de overeenkomst tussen Van Lanschot en United Bank & Trust is dat alle medewerkers van Van Lanschot Curaçao (21 medewerkers) en Trust (18 medewerkers) overgaan naar United Bank & Trust en cliënten zoveel mogelijk bediend blijven worden door dezelfde medewerkers.

Van Lanschot en United Bank & Trust hebben de intentie om de feitelijke overdracht op 31 mei 2012 af te ronden. De overname vindt plaats op voorwaarde van goedkeuring door de toezichthouders.

's-Hertogenbosch, 25 april 2012

 

Meer informatie:

Van Lanschot Media Relations: Etienne te Brake, manager corporate communicatie
Telefoon +31 73 548 3026; mobiel +31 6 12 50 51 10; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Van Lanschot Investor Relations: Geraldine Bakker-Grier, investor relations manager
Telefoon +31 73 548 3350; mobiel +31 6 13 97 64 01; e-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

Perscontacten United Bank & Trust:
Gregory Elias, Telefoon +59 99 736 6277; e-mail gregory.elias@united-itrust.com
Robert Stroeve, Telefoon +31 20 575 2727; e-mail robert.stroeve@united-itrust.nl

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank biedt hoogwaardige financiële dienstverlening aan vermogende particulieren, directeuren-grootaandeelhouders en hun ondernemingen en institutionele beleggers. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

United Bank & Trust is een financiële dienstverlener, opgericht in 2006, onderdeel van de United Group die zich richt op Corporate Services, Private Wealth en Trust Services, Fund Services, Environmental Markets, Risk Management en Marine & Aviation Services (www.united-ibank.com, www.united-itrust.com).

Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: