NL EN

Wijzigingen in Directiecomité Van Lanschot België

De Raad van Bestuur van Van Lanschot heeft besloten de samenwerking tussen Van Lanschot België en Van Lanschot Nederland te intensiveren, waarbij efficiencyverbeteringen en verdere optimalisering van de dienstverlening aan onze cliënten centraal staan, om de succesvolle groei van de afgelopen jaren te continueren.

In dit kader is besloten het Belgische Directiecomité uit te breiden.

Rob van Oostveen (40) werd per 1 mei jl. benoemd tot voorzitter van het Directiecomité van Van Lanschot België. Hij was laatstelijk Concerndirecteur Private Investments bij Van Lanschot in Nederland. Als voorzitter van het Directiecomité volgt hij Gerrit Verlodt op die heeft besloten zijn carrière buiten de bank voort te zetten.

Evert-Jan Bentinck (57) werd per 1 mei jl. benoemd tot gedelegeerd bestuurder en lid van het Directiecomité van Van Lanschot België. Hij maakte drie jaar deel uit van het Management Team van HRM van Van Lanschot in Nederland.

De Nationale Bank van België heeft met beide benoemingen ingestemd.

Het Directiecomité van Van Lanschot België is als volgt samengesteld:
- Rob van Oostveen, voorzitter
- Evert-Jan Bentinck, gedelegeerd bestuurder en lid van het Directiecomité
- Jurgen Coenegrachts, gedelegeerd bestuurder en lid van het Directiecomité
- Paul Timmermans, gedelegeerd bestuurder en lid van het Directiecomité

's-Hertogenbosch, 3 mei 2012

Media Relations: Etienne te Brake, manager corporate communicatie
Telefoon +31 73 548 30 26; mobiel +31 6 12 50 51 10; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Investor Relations: Geraldine Bakker-Grier, investor relations manager
Telefoon +31 73 548 33 50; mobiel +31 6 13 97 64 01; e-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank biedt hoogwaardige financiële dienstverlening aan vermogende particulieren, directeuren-grootaandeelhouders en hun ondernemingen en institutionele beleggers. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: