NL EN

Van Lanschot trading update: winstverbetering in eerste kwartaal 2012

  • Stijging assets under management leidt tot verbetering beheerprovisies
  • Kapitaals- en liquiditeitspositie blijft uitstekend: Core Tier I-ratio 11,0%;
    fundingratio 90,1%

Constant Korthout, CFRO Van Lanschot: "Met een uitstekende kapitaals- en liquiditeitspositie zijn de fundamenten van de bank onverminderd sterk. Mede door het aanhouden van de Europese schuldencrisis zijn de financiële markten nog erg volatiel. Dankzij onze solide basis laat het eerste kwartaal van 2012 een behoorlijke verbetering van de winst zien ten opzichte van de tweede helft van 2011."

De rentemarge is in het eerste kwartaal licht gedaald. Door een scherp doelgroepbeleid en de aanhoudende trend van versnelde aflossing van hypotheekschulden, is de kredietportefeuille voor cliënten in het eerste kwartaal licht afgenomen. De toevoeging aan de kredietvoorziening bleef stabiel ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar.
De beheerprovisies zijn in het eerste kwartaal gestegen. Ten opzichte van eind vorig jaar voerden cliënten meer beleggingsactiviteiten uit, al zijn deze nog niet terug op het niveau van voor het uitbreken van de Europese schuldencrisis.

De uitvoering van het in januari aangekondigde investerings- en kostenreductieprogramma ligt op schema en de eerste effecten worden zichtbaar. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 zijn de bedrijfslasten licht afgenomen en de bank ligt op koers in de realisatie van de kostenreductiedoelstelling voor dit jaar. Van de geplande reductie van in totaal 300 fte's in de periode tot en met 2014, wordt dit jaar naar verwachting een reductie van ruim 100 fte's gerealiseerd. De internationale private banking activiteiten worden geconcentreerd in Zwitserland.

Kalender 2012
Publicatie halfjaarcijfers 2012                                         14 augustus 2012
Publicatie trading update Q3 2012                                  9 november 2012

's-Hertogenbosch, 10 mei 2012

Media Relations: Etienne te Brake, manager corporate communicatie
Telefoon +31 73 548 30 26; mobiel +31 6 12 50 51 10; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Investor Relations: Geraldine Bakker-Grier, investor relations manager
Telefoon +31 73 548 33 50; mobiel +31 6 13 97 64 01; e-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke
bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank biedt hoogwaardige financiële dienstverlening aan vermogende particulieren, directeuren-grootaandeelhouders en hun ondernemingen en institutionele beleggers. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

DISCLAIMER

Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten

In dit document zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden. De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, inschattingen van het marktrisico, dan wel met betrekking tot batengroei of, meer in het algemeen, het economische klimaat en juridische en fiscale ontwikkelingen. Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke. Op de cijfers met betrekking tot verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: