NL EN

Van Lanschot vestigt 275 nieuwe banken

In 2012 viert Van Lanschot zijn 275-jarig bestaan. De bank is niet alleen de oudste, onafhankelijke bank van Nederland, maar ook een van de oudste financiële instellingen ter wereld.

Om stil te staan bij deze mooie leeftijd, en als dank voor het vertrouwen dat onze cliënten en relaties in de bank stellen, wil Van Lanschot graag iets teruggeven aan de maatschappij. Voor elk jaar dat de bank bestaat, gaan we in Nederland een parkbank plaatsen: 275 banken, elk met een inspirerend verhaal, op bijzondere locaties waar mensen samenkomen. Op plaatsen die bijvoorbeeld typisch Nederlands zijn, of uitzicht bieden op belangrijk cultureel erfgoed.

Iedereen kan via de website www.275bankjes.nl of Facebook een aanvraag indienen voor het plaatsen van een bank. Bepalend voor het toekennen van de aanvraag is de locatie zelf en het verhaal en de motivering waarom er juist op die specifieke locatie een bank geplaatst moet worden. Op de website en op Facebook kunnen de suggesties gevolgd worden, van idee tot geplaatste bank. 

In juli 1737 werd Cornelis van Lanschot als meester toegelaten tot het Kramers- en Tingietersgilde in 's-Hertogenbosch en begon hij een klein- en groothandel in koloniale waren. Zijn eerste inkopen dateren van 22 juli 1737. Daarmee was het fundament voor het latere bankiershuis Van Lanschot een feit. 

's-Hertogenbosch, 29 mei 2012

 

 

Media Relations: Etienne te Brake, manager corporate communicatie
Telefoon +31 73 548 30 26; mobiel +31 6 12 50 51 10; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank biedt hoogwaardige financiële dienstverlening aan vermogende particulieren, directeuren-grootaandeelhouders en hun ondernemingen en institutionele beleggers. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.