NL EN

Van Lanschot: Succesvolle plaatsing obligatielening in Zwitserland

Vandaag heeft Van Lanschot met groot succes voor CHF 250 miljoen aan senior unsecured obligaties geplaatst. De obligaties hebben een looptijd van 3,5 jaar met vervaldatum 4 april 2016 en een coupon van 2,125 procent. De transactie maakt onderdeel uit van de algemene fundingactiviteiten van Van Lanschot.

Deze transactie leidt tot een verdere versterking van het fundingprofiel en diversificatie van fundingbronnen van de bank. De transactie is geplaatst bij een gediversifieerde Zwitserse investeerdersbasis. De fundingratio van Van Lanschot is met ongeveer 85% onverminderd sterk.

De obligaties worden genoteerd aan SIX Swiss Exchange. De leveringsdatum van de obligaties is 4 oktober 2012.

Disclaimer
Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een opinie of aanbeveling, aanbod of uitnodiging daartoe met betrekking tot de koop of verkoop van obligaties of andere effecten uitgegeven door Van Lanschot NV of F. van Lanschot Bankiers NV. Met betrekking tot de voorwaarden van de uit te geven notes verwijzen wij naar de documentatie die voorafgaand aan de uitgifte van de notes op de website van Van Lanschot, www.vanlanschot.nl, beschikbaar zal worden gesteld.

's-Hertogenbosch, 7 september 2012

Media Relations: Etienne te Brake, manager corporate communicatie
Telefoon +31 73 548 30 26; mobiel +31 6 12 50 51 10; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Investor Relations: Geraldine Bakker-Grier, investor relations manager
Telefoon +31 73 548 33 50; mobiel +31 6 13 97 64 01; e-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank biedt hoogwaardige financiële dienstverlening aan vermogende particulieren, directeur-grootaandeelhouders en hun ondernemingen en institutionele beleggers. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: