NL EN

Van Lanschot plaatst succesvol obligatielening van 500 miljoen

Van Lanschot heeft op 8 oktober 2012, onder zeer grote belangstelling van institutionele beleggers, een senior ongedekte obligatielening van 500 miljoen geplaatst.

De obligaties hebben een looptijd van vier jaar (vervaldatum van 17 oktober 2016), zijn 225 basispunten boven de 4-jaars midswaprente geprijsd en hebben een coupon van 2,875%. De transactie is onderdeel van de algemene fundingactiviteiten van Van Lanschot.

De transactie leidt tot een verdere versterking van het evenwichtige fundingprofiel van de bank. De obligaties werden geplaatst bij een zeer diverse groep Europese institutionele investeerders uit onder andere Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Benelux. De fundingratio van Van Lanschot is met ruim 85% per 30 juni 2012 onverminderd sterk.

Constant Korthout, CFO/CRO van Van Lanschot: "Door de enorme belangstelling van institutionele beleggers was het boek, met in totaal circa 1,5 miljard aan orders, ruim overtekend. Zowel de aard van de succesvol geplaatste obligatie als de lange looptijd ervan onderstrepen de kracht van Van Lanschot."

De obligaties worden genoteerd aan Euronext Amsterdam. De leveringsdatum van de obligaties is 17 oktober 2012.

Disclaimer
Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een opinie of aanbeveling, aanbod of uitnodiging daartoe met betrekking tot de koop of verkoop van obligaties of andere effecten uitgegeven door Van Lanschot NV of F. van Lanschot Bankiers NV. Met betrekking tot de voorwaarden van de uit te geven notes verwijzen wij naar de documentatie die voorafgaand aan de uitgifte van de notes op de website van Van Lanschot, www.vanlanschot.nl, beschikbaar zal worden gesteld.