NL EN

Van Lanschot trading update: derde kwartaal 2012

 • Balans onverminderd sterk:
  • Core Tier I-ratio 10,8%, na volledige implementatie Foundation IRB-modellen
  • Fundingratio hoger op 87,3%
  • Uitstekende leverageratio van 8,3%
 • Client assets stijgen met ruim 5% naar 52 miljard
 • Winst blijft onder druk staan
 • Kostenreductieprogramma op koers
 • Investeringen in nieuwe onlinedienstverlening


Constant Korthout, Chief Financial and Risk Officer van Van Lanschot: "De liquiditeits- en kapitaalpositie van de bank blijft buitengewoon sterk. De spaargelden en deposito's van cliënten, de traditionele fundingsbron van de bank, zijn in het derde kwartaal licht gestegen. Daarnaast is de succesvolle emissie van twee ongedekte obligaties in de afgelopen maanden een bevestiging van de toegang die Van Lanschot heeft tot de kapitaalmarkt en een teken van vertrouwen in de soliditeit van de bank. Bij een private bank als Van Lanschot is de balans er voor de cliënt; dit komt tot uitdrukking in de hoge Core Tier I-ratio en de sterke leverageratio. Het investerings- en kostenreductieprogramma ligt op schema. Tot en met het derde kwartaal is een reductie van circa 150 fte gerealiseerd, ongeveer 7% van het aantal fte ultimo 2011. Daardoor zijn de bedrijfslasten lager ten opzichte van de eerste helft van 2012."

Met een fundingratio van ruim 87% zijn de kredieten van de bank grotendeels gefinancierd met spaargelden en deposito's. Door de dalende marktrente is het verschil tussen de basisrente op kredietverlening en de spaarrentes in het derde kwartaal echter verder toegenomen, waardoor de rentemarge is gedaald.
De beheerprovisies zijn licht gestegen ten opzichte van de eerste twee kwartalen van dit jaar. Kempen heeft nieuwe mandaten aangetrokken en bij de private bank vindt een verdere draai naar discretionair beheer plaats. Onze cliënten blijven in de huidige onzekere marktomstandigheden risicomijdend beleggingsgedrag tonen, waardoor de transactieprovisies zijn gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar.

De toevoeging aan de kredietvoorziening blijft weliswaar hoog, maar vóór eenmalige lasten realiseert de bank een positief resultaat.

Op het gebied van onlinedienstverlening heeft Van Lanschot een aantal nieuwe diensten geïntroduceerd. Sinds de zomer kunnen cliënten gebruikmaken van een online Zelf Beleggen dienst en in september is VIPinvest Advies gelanceerd, een uniek platform waarmee cliënten zelf online kunnen beleggen met het comfort van professionele online advisering en ondersteuning.

United Bank & Trust ('United') ziet af van de koop van de bancaire activiteiten op Curaçao en het trustbedrijf van Van Lanschot. Van Lanschot en United hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over de overname als gevolg van de gestelde eisen door de centrale bank van Curaçao en Sint Maarten aan United voor het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar. Van Lanschot zal zijn bancaire activiteiten op Curaçao op korte termijn beëindigen, de opties ten aanzien van het trustbedrijf worden onderzocht.

FINANCIËLE AGENDA 2013
Publicatie jaarcijfers 2012 8 maart 2013
Publicatie trading update Q1 2013 14 mei 2013
Publicatie halfjaarcijfers 2013 13 augustus 2013

's-Hertogenbosch, 9 november 2012

Media Relations: Etienne te Brake, manager corporate communicatie
Telefoon +31 73 548 30 26; mobiel +31 6 12 50 51 10; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Investor Relations: Geraldine Bakker-Grier, investor relations manager
Telefoon +31 73 548 33 50; mobiel +31 6 13 97 64 01; e-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank biedt hoogwaardige financiële dienstverlening aan vermogende particulieren, directeur-grootaandeelhouders en hun ondernemingen en institutionele beleggers. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.


DISCLAIMER

Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten

In dit document zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden. De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, inschattingen van het marktrisico, dan wel met betrekking tot batengroei of, meer in het algemeen, het economische klimaat en juridische en fiscale ontwikkelingen. Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke. Op de cijfers met betrekking tot verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: