NL EN

Van Lanschot neemt boekhoudkundige afschrijving op goodwill; geen invloed op kapitaal en liquiditeit

Van Lanschot heeft besloten om in 2012 een eenmalige afschrijving op goodwill en overige immateriële activa te nemen van 122 miljoen. Deze eenmalige afschrijving heeft betrekking op de acquisitie van business banking activiteiten van CenE Bankiers in 2004 en banking activiteiten van Kempen & Co in 2006. De afschrijving heeft geen betrekking op de huidige Kempen-activiteiten.

Het betreft een boekhoudkundige correctie ('non-cash item') uit hoofde van de International Financial Reporting Standards (IFRS)-richtlijnen. Goodwill en overige immateriële activa vormen geen onderdeel van het kernkapitaal. Deze eenmalige correctie heeft dus geen impact op de solide kapitaals- en liquiditeitspositie van de bank. De Core Tier I ratio blijft onverminderd sterk op circa 11%. Ook de hoge fundingratio en uitstekende leverageratio van de bank zijn hierdoor niet beïnvloed.

Door marktomstandigheden heeft de financiële sector te maken met lagere rente- en provisie-inkomsten en hogere kredietvoorzieningen. Omdat deze lastige macro-economische omstandigheden aanhouden, en het economisch herstel langer duurt dan verwacht, staat het verwachte rendement op de gekochte activiteiten onder druk. Op grond van deze verwachtingen, en met inachtneming van de IFRS-richtlijnen, is voorzichtigheidshalve besloten om hiervoor de boekhoudkundige waardering van de goodwill en overige immateriële activa aan te passen.

De jaarcijfers over 2012 worden op 8 maart 2013 gepresenteerd.

's-Hertogenbosch, 17 december 2012

Om 10.00 uur wordt een conference call voor journalisten gehouden (in het Nederlands). Inbelnummer: +31 10 294 42 63.

Media Relations: Etienne te Brake, manager corporate communicatie
Telefoon +31 73 548 30 26; mobiel +31 6 12 50 51 10; e-mail e.tebrake@vanlanschot.com

Investor Relations: Geraldine Bakker-Grier, investor relations manager
Telefoon +31 73 548 33 50; mobiel +31 6 13 97 64 01; e-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank biedt hoogwaardige financiële dienstverlening aan vermogende particulieren, directeur-grootaandeelhouders en hun ondernemingen en institutionele beleggers. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

DISCLAIMER 

Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten

In dit document zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden. De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, inschattingen van het marktrisico, dan wel met betrekking tot batengroei of, meer in het algemeen, het economische klimaat en juridische en fiscale ontwikkelingen. Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke. Op de cijfers met betrekking tot verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: