NL EN

Van Lanschot draagt Jeanine Helthuis voor als lid van Raad van Commissarissen

's-Hertogenbosch, 22 april 2013

Van Lanschot maakt bekend dat de Raad van Commissarissen voornemens is om Jeanine Helthuis voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen. Zij vervangt Truze Lodder, die heeft aangegeven na afloop van haar tweede zittingstermijn niet voor herbenoeming beschikbaar te zijn.

Jeanine Helthuis was voorheen onder meer directievoorzitter bij Monuta en lid van de Raad van Bestuur en CEO Retail Banking bij Fortis Bank Nederland. Momenteel is zij commissaris bij Prorail.
Zij heeft de geschiktheidstoets van De Nederlandsche Bank doorlopen.

Mevrouw Helthuis wordt voorgedragen tijdens een Buitengewone Aandeelhoudersvergadering, waarvan de details binnenkort op www.vanlanschot.nl/ava worden gepubliceerd.

Foto Jeanine Helthuis (klik hier voor download)

Media Relations: +31 73 548 35 25; mediarelations@vanlanschot.com

Investor Relations: +31 73 548 33 50; investorrelations@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank biedt hoogwaardige financiële dienstverlening aan vermogende particulieren, directeur-grootaandeelhouders en hun ondernemingen en institutionele beleggers. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam. www.vanlanschot.nl.

Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: