NL EN

Van Lanschot boekt winststijging in eerste kwartaal 2013

  • Nettowinst eerste kwartaal 2013: 24,8 miljoen
  • Onderliggende winst voor eenmalige lasten: 26,3 miljoen
  • Client assets gestegen naar 53,0 miljard
  • Aanzienlijke verbetering kapitaalratio: Core Tier I-ratio stijgt naar 11,9%

's-Hertogenbosch, 26 april 2013

Van Lanschot zal op 14 mei aanstaande de uitkomsten van de eerder aangekondigde strategische review presenteren. Besloten is de trading update over de resultaten van het eerste kwartaal, die oorspronkelijk ook op 14 mei gepland stond, te vervroegen en los te koppelen van de presentatie van de strategische review.

Karl Guha, CEO Van Lanschot: "De winststijging en de resultaten van de bank in het eerste kwartaal tonen veerkracht in voortdurende zware economische omstandigheden in Nederland en België. Het fundament van Van Lanschot is onverminderd solide, hetgeen blijkt uit de sterke kapitaals- en liquiditeitspositie. In het eerste kwartaal steeg de Core Tier I-ratio van 11,0% ultimo 2012 naar 11,9%, vooral door de winstinhouding en een afname van de risico gewogen activa. Als gespecialiseerde private bank blijft Van Lanschot prioriteit geven aan haar soliditeit; met een hoge fundingratio van 83,1% is de bank niet afhankelijk van de wholesale fundingmarkt. Het lage risicoprofiel wordt nog eens onderstreept door de goede leverageratio - de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal - van 7,4%.

De client assets stegen verder naar 53,0 miljard, met name door een positief koerseffect van onze beleggingsstrategieën en een netto-instroom in assetmanagement. Bij de assets under management kozen meer klanten voor discretionair vermogensbeheer.

Klanten van Van Lanschot zijn in het eerste kwartaal verhoudingsgewijs actiever gaan beleggen. Ook de assetmanagement, corporate finance en securities activiteiten lieten een positieve ontwikkeling zien. De provisiebaten stegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012 en in vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar, en er werd een positief resultaat behaald op de beleggingsportefeuille. Dankzij het lopende investerings- en kostenreductieprogramma, dat goed op koers ligt, laten de bedrijfslasten in het eerste kwartaal opnieuw een dalende lijn zien.

Onder invloed van de voortdurende zwakke economische omstandigheden was de toevoeging aan de kredietvoorziening van 19,7 miljoen licht hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2012 was er echter sprake van een daling van de kredietvoorzieningen."

KERNCIJFERS *
(x  miljoen)
Q1 2013 Q4 2012 Q1 2012
Inkomsten uit operationele activiteiten 150,2 123,1 137,7
Bedrijfslasten 95,3 100,5 102,2
Bijzondere waardeverminderingen kredieten 19,7 47,4 17,6
Nettoresultaat 24,8 -164,7 16,8
Onderliggende nettowinst 26,3 -21,6 15,2
Client assets ( miljard) 53,0 52,3 51,0
Fundingratio (%) 83,1 84,4 90,1
Core Tier I-ratio (%) 11,9 11,0 11,0
Leverageratio (%) 7,4 7,5 8,3

________________________________
* Geen accountantscontrole toegepast.

Media Relations: +31 73 548 35 25; mediarelations@vanlanschot.com

Investor Relations: +31 73 548 33 50; investorrelations@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank biedt hoogwaardige financiële dienstverlening aan vermogende particulieren, directeur-grootaandeelhouders en hun ondernemingen en institutionele beleggers. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam. www.vanlanschot.nl.

Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: