NL EN

Van Lanschot: Aandeelhoudersvergadering stelt jaarrekening 2012 vast

's-Hertogenbosch, 14 mei 2013

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV heeft op 14 mei 2013 de jaarrekening over 2012 vastgesteld. De aandeelhoudersvergadering ging ook akkoord met alle overige in stemming gebrachte voorstellen.

Jos Streppel werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Truze Lodder, die eerder aangaf na afloop van haar tweede zittingsperiode niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming, is afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen is voornemens om Jeanine Helthuis voor te dragen als opvolger van mevrouw Lodder als lid van de Raad van Commissarissen. Hiervoor wordt op 2 juli 2013 een Buitengewone Aandeelhoudersvergadering georganiseerd. Details hiervoor worden binnenkort gepubliceerd op www.vanlanschot.nl/ava.

Media Relations: +31 73 548 35 25; mediarelations@vanlanschot.com

Investor Relations: +31 73 548 33 50; investorrelations@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Als wealth manager is Van Lanschot, met haar merknamen Van Lanschot en Kempen & Co, actief in private banking, asset management en merchant banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam. www.vanlanschot.nl.

Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: