NL EN

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer

Ondernemers voelen pijn crisis; meerderheid positief over continuïteit eigen bedrijf

's-Hertogenbosch, 30 mei 2013  

  • Ondernemers familiebedrijven voelen pijn crisis: prijsontwikkeling, wet- en regelgeving en debiteurenrisico's belangrijkste zorgen
  • 8 van de 10 familiebedrijven reactief in implementeren MVO-maatregelen
  • Meerderheid onbekend met bestaande MVO-/duurzaamheidscertificaten 

Hoewel ondernemers in familiebedrijven zich toenemend zorgen maken over de continuïteit van het eigen bedrijf, is 52% hierover positief gestemd. Ondernemers in familiebedrijven voelen in brede zin de pijn van de aanhoudende crisis. Ze hebben lage verwachtingen over de orderportefeuille van de eigen onderneming in de komende zes maanden. De werkgelegenheid staat onder druk en het voornemen om te investeren is nog niet eerder zo laag geweest. Dit blijkt uit de zesde Van Lanschot Familiebedrijven­Barometer, een halfjaarlijkse peiling onder ondernemers in Nederlandse familiebedrijven. Aan dit onderzoek, dat Van Lanschot sinds 2010 verricht, namen 258 directeur-grootaandeelhouders deel.

Reactief MVO-beleid
In deze meting zijn vragen gesteld over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO staat niet hoog op de agenda van de familiebedrijven. Er is bepaald geen eenduidig beeld van wat MVO nu precies inhoudt. Voor de een is het eerlijkheid, een ander definieert het als duurzaamheid, weer anderen als milieubewustzijn. De meerderheid van de ondernemers is nog onbekend met bestaande MVO-certificeringen, -keurmerken en -richtlijnen. Ruim een op de tien ondernemers ziet MVO als een grote kans. 8 van de 10 familiebedrijven zijn reactief/volgend bij de uitvoering van MVO-maatregelen. Slechts 3 van de 10 ondernemers noemen het 'leuk en inspirerend' om zich met MVO bezig te houden. De belangrijkste drijfveren die worden genoemd om MVO te omarmen zijn: positieve invloed op het imago van het bedrijf (55%), raakt kernwaarden en bedrijfsprincipes (38%) en marktkansen (37%).

Leveranciers en afnemers de maat nemen
Familiebedrijven nemen op MVO-gebied leveranciers en afnemers de maat: circa de helft van de familiebedrijven zegt MVO-overwegingen mee te nemen als criterium bij de keuze van zowel leveranciers als klanten. Aan de andere kant kunnen familiebedrijven het veel minder waarderen wanneer ze zelf op MVO-aspecten worden beoordeeld: zo geeft eenderde van de ondernemers aan geen gehoor te zullen geven aan de wens van grote afnemers wanneer deze bepaalde eisen zouden stellen aan het (lease)wagenpark van het bedrijf.

Vertrouwen in politieke ondernemersklimaat verminderd
Uit de Familiebedrijven­Barometer komt naar voren dat het vertrouwen in het politieke ondernemersklimaat daalt. Ondernemers hebben per saldo niet het gevoel dat de huidige Nederlandse regering kansen creëert voor ondernemers: 51% schat in dat in de komende zes maanden het politieke ondernemersklimaat zal verslechteren. De indexscore voor het politieke ondernemersklimaat ligt hiermee op het laagste punt in de geschiedenis van de Familiebedrijven­Barometer.

 
Over het onderzoek:
Het onderzoek werd in april 2013 door Intomart GfK uitgevoerd onder 258 directeur-grootaandeelhouders. Een samenvatting van het onderzoek is beschikbaar op de website van Van Lanschot: www.vanlanschot.nl/familiebedrijvenbarometer 

Meer informatie:
Media Relations: +31 73 548 35 25; mediarelations@vanlanschot.com  

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Als wealth manager is Van Lanschot, met haar merknamen Van Lanschot en Kempen & Co, actief in private banking, asset management en merchant banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

www.vanlanschot.nl

Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: