NL EN

Van Lanschot: aandeelhouders akkoord met benoeming Jeanine Helthuis als lid van Raad van Commissarissen

's-Hertogenbosch, 2 juli 2013

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV heeft ingestemd met de benoeming van Jeanine Helthuis als lid van de Raad van Commissarissen.

In de Raad van Commissarissen vervangt zij Truze Lodder, die eerder aangaf na afloop van haar tweede zittingstermijn niet voor herbenoeming beschikbaar te zijn. Jeanine Helthuis was voorheen onder meer directievoorzitter bij Monuta en lid van de Raad van Bestuur en CEO Retail Banking bij Fortis Bank Nederland. Momenteel is zij commissaris bij Prorail. Zij heeft de geschiktheidstoets van De Nederlandsche Bank doorlopen.

Jeanine Helthuis is voor vier jaar benoemd. Haar benoemingstermijn loopt af op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in 2017 wordt gehouden.

De Raad van Commissarissen van Van Lanschot is nu als volgt samengesteld: Tom de Swaan (voorzitter), Jos Streppel (vice-voorzitter), Willy Duron, Jeanine Helthuis, Heleen Kersten, Godfried van Lanschot en Abel Slippens.

Media Relations: +31 73 548 35 25; mediarelations@vanlanschot.com

Investor Relations: +31 73 548 33 50; investorrelations@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Als wealth manager is Van Lanschot, met haar merknamen Van Lanschot en Kempen & Co, actief in private banking, asset management en merchant banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

www.vanlanschot.nl

Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: