NL EN

Van Lanschot trading update: derde kwartaal 2013

  • Onderliggende winstgevendheid positief door hogere inkomsten en dalende kosten
  • Bescheiden nettowinst over derde kwartaal na genomen reorganisatielasten
  • Client assets nemen toe naar 51,8 miljard
  • Core Tier I-ratio verder verbeterd naar 12,6%
  • Uitvoering strategie ligt op schema

's-Hertogenbosch, 8 november 2013

Van Lanschot publiceert vandaag de trading update over het derde kwartaal van het jaar.
Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer: "De onderliggende winstgevendheid is positief dankzij hogere inkomsten en dalende kosten. De rentemarge, en daardoor ook het interestresultaat, was in het derde kwartaal licht hoger in vergelijking met de eerste kwartalen van dit jaar. De effectenprovisies bleven stabiel ten opzichte van dezelfde periode en liggen hoger dan in het derde kwartaal van 2012.

Het kostenreductieprogramma ligt goed op schema. Dit is mede het gevolg van de versnelde afbouw van het aantal medewerkers. De daarmee samenhangende eenmalige lasten beïnvloeden de resultaten in de tweede helft van dit jaar. Ondanks de reorganisatielasten en de nog altijd relatief hoge kredietvoorziening is de nettowinst over het derde kwartaal licht positief.

De totale client assets bedroegen ultimo september 51,8 miljard, een stijging van 0,5 miljard in vergelijking met ultimo H1 2013. Bij onze private bankingklanten zien we de verschuiving naar vermogensbeheer doorzetten.

De pro forma Core Tier I-ratio steeg verder naar 12,6%, ten opzichte van 12,5% ultimo H1 2013 en 11,0% ultimo 2012. De fundingratio was stabiel op 77%. Onze stevige kapitaalbasis blijft tot uiting komen in een onverminderd hoge leverageratio van 7,4%.

De uitvoering van onze strategie - op basis van focus, vereenvoudiging en groei - ligt op schema. In het derde kwartaal zijn we gestart met de marketingcampagne rond Evi. Daarmee spelen we niet alleen in op de groeiende behoefte van klanten aan online dienstverlening voor vermogensbeheer, maar geven we ook uitvoering aan onze strategie om ons ook te richten op de starter op de vermogensmarkt. De campagne is net begonnen en de eerste reacties zijn positief. Verder is Corporate Banking sinds begin deze maand volledig operationeel. Dit nieuwe onderdeel is verantwoordelijk voor de afbouw van de zakelijke kredietportefeuille. Ook de andere onderdelen van de strategie zoals we die in mei bekend hebben gemaakt, verlopen conform planning."

FINANCIËLE AGENDA 2014  
Publicatie jaarcijfers 2013 11 maart 2014
Publicatie trading update Q1 2014 15 mei 2014
Publicatie halfjaarcijfers 2014 26 augustus 2014

Media Relations: +31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschot.com

Investor Relations: +31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank biedt hoogwaardige financiële dienstverlening aan vermogende particulieren, directeur-grootaandeelhouders en hun ondernemingen en institutionele beleggers. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

DISCLAIMER

Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit document zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden. De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, inschattingen van het marktrisico, dan wel met betrekking tot batengroei of, meer in het algemeen, het economische klimaat en juridische en fiscale ontwikkelingen. Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke. Op de cijfers met betrekking tot verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.