NL EN

Van Lanschot toont winstherstel in 2013

  • Nettowinst over 2013  33,5 miljoen
  • Kosten dalen met 6%
  • Balans versterkt: Core Tier I-ratio stijgt van 11,0% naar 13,1%; leverageratio onder Basel III-regels 5,1%
  • Client assets per saldo gegroeid naar  53,5 miljard
  • Uitvoering strategie op koers; bevestiging van langetermijndoelen
  • Voorgesteld dividend: 0,20 per aandeel

's-Hertogenbosch, 11 maart 2014 - Van Lanschot presenteert vandaag de jaarcijfers over 2013. Karl Guha, bestuursvoorzitter: "Met het gepresenteerde winstherstel in 2013 toont Van Lanschot haar veerkracht in nog altijd uitdagende marktomstandigheden.

Alle kernactiviteiten van ons bedrijf - Private Banking, Asset Management en Merchant Banking - hebben aan dit winstherstel bijgedragen. Dankzij de strategische heroriëntatie van vorig jaar vertonen onze inkomsten steeds meer het beeld dat men verwacht bij een wealth manager. Zo zijn de provisie-inkomsten in 2013 de belangrijkste inkomstenbron geworden.

Daarnaast is de bank erin geslaagd haar kostenbasis aanzienlijk verder te verlagen. De totale client assets die we voor onze klanten beheren - beleggingen en spaargelden - zijn toegenomen, deels door de stijgende aandelenbeurzen in 2013, maar ook door de instroom van vermogensbeheermandaten.

Van Lanschot heeft een overzichtelijke kredietportefeuille en heeft ruime kapitaalbuffers om potentiële kredietrisico's op te vangen. Dat blijkt ook uit de gedetailleerde beoordeling van de Corporate Banking-portefeuille van zakelijke- en vastgoedleningen (Asset Quality review, AQR) die in het vierde kwartaal van 2013 in overleg met de toezichthouder, mede door externe partijen, is uitgevoerd. Door de huidige economische omstandigheden in Nederland is de kredietvoorziening nog steeds hoog, maar er is wel een dalende trend ten opzichte van 2012.

Onze sterke balans komt tot uitdrukking in een uitstekende leverageratio en een aanzienlijke verbetering van de liquiditeitspositie. Wij voldoen nu al ruim aan de Basel III-eisen op het gebied van kapitaal en liquiditeit die de komende jaren van kracht worden.

Het afgelopen jaar was intensief voor Van Lanschot en haar medewerkers. We hebben een goede start gemaakt met de uitvoering van de herziene strategie, die in mei werd aangekondigd. Verder hebben we belangrijke stappen gezet om onze producten, processen en organisatie te vereenvoudigen. We liggen goed op koers en bevestigen de strategische en financiële doelstellingen voor 2017 zoals we die vorig jaar hebben gecommuniceerd.

We hebben veel bereikt in 2013. De behaalde resultaten en de solide kapitaalpositie aan het einde van het jaar geven ons aanleiding om, voor het eerst sinds 2011, weer een dividendvoorstel aan onze aandeelhouders voor te leggen."

 

Additionele informatie

Additionele informatie is beschikbaar op corporate.vanlanschot.nl.

Financieel verslag / presentatie

Een uitgebreide toelichting van de resultaten en de balans van Van Lanschot NV kunt u lezen in het financieel verslag en de presentatie inzake de jaarcijfers 2013 op corporate.vanlanschot.nl/resultaten.

Media Relations: +31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschot.com

Investor Relations: +31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Als wealth manager is Van Lanschot, met haar merknamen Van Lanschot en Kempen & Co, actief in private banking, asset management en merchant banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Disclaimer: Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten

In dit document zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden. De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, inschattingen van het marktrisico, dan wel met betrekking tot batengroei of, meer in het algemeen, het economische klimaat en juridische en fiscale ontwikkelingen. Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke. Op de cijfers met betrekking tot verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.