NL EN

Van Lanschot publiceert Jaarverslag 2013 en agenda voor AVA 2014

Van Lanschot publiceert vandaag een aantal verslagen over het afgelopen jaar. Het betreft het jaarverslag, het remuneratierapport en het maatschappelijk jaarverslag van Van Lanschot NV over 2013. Daarnaast is de Jaarrekening 2013 van F. van Lanschot Bankiers NV gepubliceerd.

Alle publicaties zijn vanaf vandaag beschikbaar op corporate.vanlanschot.nl/resultaten.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Van Lanschot NV wordt op 15 mei 2014 om 14.00 uur gehouden in 's-Hertogenbosch.

Het oproepingsbericht en de agenda met toelichting voor deze vergadering zijn nu beschikbaar op corporate.vanlanschot.nl/ava.


Media Relations
: 020 354 45 85; e-mail mediarelations@vanlanschot.com

Investor Relations: 020 354 45 90; e-mail investorrelations@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Als wealth manager is Van Lanschot, met haar merknamen Van Lanschot en Kempen & Co, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.