NL EN

Van Lanschot draagt Richard Bruens voor als lid van de Raad van Bestuur

Van Lanschot maakt vandaag bekend dat de Raad van Commissarissen het voornemen heeft om Richard Bruens te benoemen als lid van de Raad van Bestuur. Dit voornemen is geagendeerd voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die op 15 mei 2014 wordt gehouden. Bruens is Algemeen Directeur Private Banking van Van Lanschot, en zal daarmee een kernactiviteit van de bank in het bestuur vertegenwoordigen.

Karl Guha, voorzitter van de Raad van Bestuur: "Ik ben zeer verheugd met deze voorgenomen benoeming. Richard heeft in de afgelopen maanden laten zien dat hij een zeer heldere visie heeft op de beleving van de klant en een scherpe focus op het leveren van excellente prestaties. Daarom ben ik ervan overtuigd dat hij als lid van de Raad van Bestuur een belangrijke bijdrage zal leveren aan de uitvoering van onze strategie en het bereiken van onze lange termijn-doelstellingen.

Richard Bruens (1967) werkt sinds augustus 2013 bij Van Lanschot als Algemeen Directeur Private Banking. Hij begon zijn loopbaan bij ABN AMRO, waar hij tot en met 2007 verschillende leidinggevende functies bekleedde in de Global Markets-divisie en op het hoofdkantoor. Hij werkte in deze periode onder andere in het Verenigd Koninkrijk, Griekenland en Saudi-Arabië. In 2007 werd hij lid van de Raad van Bestuur van Renaissance Capital in Moskou, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor strategie, marketing, investor relations en communicatie. In 2010 keerde hij terug naar Nederland, waar hij Global Head Private Wealth Management and Global Head Products & Solutions voor ABN AMRO Private Banking was.

Media Relations: Telefoon 020 354 45 85; e-mail mediarelations@vanlanschot.com

Investor Relations: Telefoon 020 354 45 90; e-mail investorrelations@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Als wealth manager is Van Lanschot, met haar merknamen Van Lanschot en Kempen & Co, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Disclaimer: voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten

In dit document zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden. De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, inschattingen van het marktrisico, dan wel met betrekking tot batengroei of, meer in het algemeen, het economische klimaat en juridische en fiscale ontwikkelingen. Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.