NL EN

Van Lanschot: Aandeelhoudersvergadering stelt jaarrekening 2013 vast

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV heeft op 15 mei 2014 de jaarrekening over 2013 vastgesteld. De aandeelhoudersvergadering, die vandaag werd gehouden in 's-Hertogenbosch, ging ook akkoord met alle overige in stemming gebrachte voorstellen.

De aandeelhouders hebben ingestemd met het voorstel om een dividend in contanten uit te keren van 0,20 per gewoon aandeel A.

Daarnaast is Richard Bruens nu benoemd als lid van de Raad van Bestuur, verantwoordelijk voor Private Banking. Verder werden Constant Korthout (Chief Financial & Risk Officer) en Arjan Huisman (Chief Operating Officer) herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur. Godfried van Lanschot is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. 

De volledige agenda en de toelichting daarop is beschikbaar op corporate.vanlanschot.nl/ava.

De relevante dividenddata zijn beschikbaar op corporate.vanlanschot.nl/aandeel.