Van Lanschot Kempen maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over Van Lanschot Kempen en cookies.

 

Stichting Preferente aandelen C Van Lanschot Kempen

Welkom op de website van de Stichting preferente aandelen C Van Lanschot Kempen.

Historie

De Stichting preferente aandelen C Van Lanschot Kempen (hierna ‘de Stichting’) werd opgericht op 28 december 1999 en is gevestigd in ’s-Hertogenbosch. De Stichting werd opgericht in het kader van de notering van de certificaten van aandelen Van Lanschot N.V., (thans geheten Van Lanschot Kempen N.V., en hierna: ‘Van Lanschot Kempen) aan de beurs van Amsterdam.

Ten tijde van de beursgang van Van Lanschot Kempen was het aandelenkapitaal van Van Lanschot Kempen verdeeld in gewone aandelen A, gewone aandelen B en preferente aandelen C. In de loop der tijd zijn alle gewone aandelen B [ingekocht en ingetrokken], en in [2015] zijn de gewone aandelen B uit de statuten van Van Lanschot Kempen geschrapt. Het geplaatst kapitaal van Van Lanschot Kempen bestaat nu uitsluitend uit gewone aandelen. Preferente aandelen C zijn tot nu toe nooit uitgegeven.

Doel

De Stichting is opgericht ter behartiging van de belangen van Van Lanschot Kempen, de met Van Lanschot Kempen verbonden ondernemingen en alle daarbij betrokkenen, waarbij onder meer zoveel mogelijk worden geweerd invloeden die de continuïteit, de zelfstandigheid of de identiteit van Van Lanschot Kempen in strijd met die belangen zouden bedreigen.

Onafhankelijk

De Stichting is een onafhankelijke rechtspersoon en de eigendom ervan en zeggenschap erover berusten niet bij een andere rechtspersoon.