Van Lanschot Kempen maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over Van Lanschot Kempen en cookies.

 
NL EN

Moderne IT’ers dromen van ambitieuze, bedrijfsbreed gedragen projecten. Projecten die legacy wegsnijden en vergaande transformatie brengen. Bij Van Lanschot is dit realiteit, geen droom. De private bank springt naar de toekomst: met cloud, api’s, agile en meer.

Werken bij een start-up binnen een private bank

“Binnen elke organisatie wordt digitale ontwikkeling steeds belangrijker, staat centraler in de besluitvorming over de dienstverlening . Van Lanschot is daarvan overtuigd.” Lead consultant Geert van der Cruijsen vertelt over de algehele ICT-omslag bij Van Lanschot. Doel: de transformatie van deze private bank. Het ambitieuze project Digital XL komt neer op Digital Transformation, wat een grote trend van het moment is.

Van Lanschot, de oudste onafhankelijke private bank van Nederland, herziet de opzet van zijn digitale landschap. Op die manier past Van Lanschot zich aan in tijden van grote verandering en digitalisering. Van Lanschot zet vol in op innovatie en heeft daarvoor al grote stappen gezet. Zo creëert de private bank bewust een start-up mentaliteit voor dit transformatieproject. De developers bij deze interne start-up profiteren van de schaal van de organisatie: wendbaar, dynamisch en overtuigd van het belang van verandering.

Digitale ontwikkeling voortaan op 1e plaats

Vóór Digital XL had Van Lanschot geen eigen development team. Ontwikkeling, levering en onderhoud werden verzorgd door externe partijen. Zij verzorgden ook eventuele aanpassingen die de private bank nodig had; “Innovatie en digitalisering zijn steeds hoger op de agenda komen te staan”.

Een bekend beeld voor veel organisaties is dat zij vanwege hun ICT- historie werken met een lappendeken van systemen. Dit confronteert klanten, maar ook developers, met verschillende applicaties voor verschillende producten of diensten.

Vanuit de klant

Aan de start van het bankbrede Digital XL-project is er goed gekeken naar wat er functioneel geboden moet worden. Deze functionele wensen zijn uitgebreid onderzocht. Wat willen en verwachten klanten precies? Niet alleen nu maar juist ook in de toekomst. Op basis van extern onderzoek zijn zeven thema’s gedefinieerd. En die zijn doorgetrokken naar ICT-consequenties en vertaald naar ambititeuze developersplannen.

Een nieuwe software architectuur wordt nu neergezet, van front-end tot back-end. Natuurlijk gaan de website en mobiele app mee in de transformatie. Niets wordt overgeslagen. Alles gaat mee in de transformatie. Want het doel omvat ook alles. Van Lanschot wil op alle fronten het vermogensbeheer voor en door klanten verbeteren en verenigen. Bijvoorbeeld via geautomatiseerde self-servicemogelijkheden voor klanten.

Onderscheidend vermogen is het sleutelbegrip. “De hele voorkant van de bank doen we zelf. En dan gebruiken we api’s om naar achterliggende systemen te komen.” De api’s (application programming interfaces) verbinden dan bijvoorbeeld de portalsite en mobiele app met de back-end systemen bij Van Lanschot.

Bimodal IT

Maar het api-gebruik geeft ook flexibiliteit voor toekomstige systemen. Flexibiliteit aan de voorkant én aan de achterkant. “Om flexibel aan de voorkant te zijn, doen we nu ook een transitie naar de cloud.” De hele site en de api’s draaien op Microsofts cloudplatform Azure. De ontkoppeling van front-end en back-end (middels api’s plus de cloudmigratie) leveren Van Lanschot een belangrijk voordeel op. Namelijk de kracht op van een ‘two-speed architecture’. “Een snel aanpasbare voorkant met een stabiele robuuste achterkant.”

De IT-architect verwijst hiermee naar de moderne ICT-aanpak die onderzoeksbureau Gartner Bimodal IT noemt. Hierdoor kan een organisatie vlot veranderen en snel verbeteren voor zijn klanten. En dit dan zonder dat die veranderingen ongewenste impact hebben op de back-end systemen. Tegelijkertijd valt er te vertrouwen op die stabiele back-end, zonder dat die een remmende werking heeft op nieuwe ontwikkelingen waar een bedrijf op wil aanhaken.

Innoveren en experimenteren krijgen dus de benodigde vrijheid. Hierdoor is development sneller, flexibeler en echt agile. Dit zijn niet zomaar modewoorden, maar een cruciale verandering gegeven de snelle veranderingen en de opkomst van Fintech-oplossingen. Van Lanschot erkent en omarmt dit, met moderne ICT-middelen en dito developersaanpak. Hierdoor is het een dynamische omgeving, juist voor developers.

Ownership en verantwoordelijkheid

Van Lanschot is druk doende zijn development-team uit te bouwen. Daarbij let de private bank goed op dat het wiel niet opnieuw wordt uitgevonden. Dit vraagt verantwoordelijkheid en ownership van developers. En dit geeft mooie kansen voor zowel front-end, back-end, als fullstack developers.

De cloud wordt bij Van Lanschot ingezet op diepgaand niveau. Dus niet slechts als flexibele opslag of als vervanging van een interne applicatie. De private bank gaat echt voor ICT-infrastructuur als code. Dit brengt veel verandering én veel mogelijkheden. Zo zijn nieuwe systemen en nieuwe applicaties dan volledig automatisch uit te rollen. En ze zijn ook zó weer uit te faseren.

Werken met toekomstvisie

De hier genoemde technische transities, met ook organisatorische overgangen, zijn slechts een selectie. De initiële digitaliseringsstappen zijn gezet, met begin dit jaar de eerste development sprints. Voor de toekomst staat er verdere verandering op stapel. Meer digitale transformatie, meer innovatie. Met veel vrijheid en dus ook veel verantwoordelijkheid.

Bouw mee aan onze digitale toekomst

Wij zijn op zoek naar collega’s die ons komen versterken. Kijk op Vacatures bij Digital XL of neem contact op met Bas Rapati, manager Digital Banking, +31 6 45 07 28 10, b.rapati@vanlanschot.com.