Van Lanschot Kempen maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over Van Lanschot Kempen en cookies.

 
NL EN

Milieuzorg en inkoopbeleid

Op het gebied van milieuzorg heeft Van Lanschot Kempen al veel werk verzet. Tevens is er een langjarige CO2-reductiedoelstelling vastgesteld en wordt een deel van de uitstoot gecompenseerd. En ook bij de selectie van leveranciers wegen we duurzaamheid mee.

Milieuzorg

Van Lanschot Kempen richt zich voor wat betreft milieuzorg niet alleen op de verbetering van de eigen organisatie (processen, systemen), maar ook op de individuele werknemers (bewustwording, gedrag). De afgelopen jaren is er in beide richtingen al veel werk verzet. Om te garanderen dat we ons daarbij vooral blijven richten op de meest relevante zaken, hebben we in 2016 weer een uitgebreide CO2-footprint (zie onder) opgesteld, in lijn met het Greenhouse Gas Protocol.

De footprint laat in één oogopslag zien waar de meest materiële uitstoot plaatsvindt en is daarmee een goede leidraad bij het formuleren van CO2-reductiemaatregelen. Van de totale uitstoot in 2016 komt 68% voor rekening van Van Lanschot in Nederland, België en Zwitserland (2015: 71%). De rest wordt veroorzaakt door Kempen. Bij Van Lanschot zijn de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot leaseauto’s, gasverbruik, papier en vliegverkeer. Bij Kempen is de belangrijkste bron het vliegverkeer, op ruime afstand gevolgd door leaseauto’s en gasverbruik.

Doelstelling voor CO2-reductie

In 2016 hebben we de horizon van onze langjarige CO2-uitstoot doelstelling verlengd, van 2020 naar 2025. In de periode 2016-2025 streven we naar een CO2-reductie per fte van gemiddeld 2% per jaar.

Maatregelen CO2-reductie

Door diverse CO2-reducerende maatregelen (zie hieronder) daalde de CO2-uitstoot van Van Lanschot Kempen de afgelopen jaren naar 4.950 ton (2016). Zie onderstaand document voor een overzicht van de in 2016 genomen CO2-reductiemaatregelen.

Inkoopbeleid

Sinds 2009 beoordelen we onze leveranciers op duurzaamheid. Hierbij speelt het groepsbrede Service Center Inkoop, Contractmanagement & Facilities (SC ICF) een leidende rol. Alle inkooptrajecten waarbij SC ICF betrokken is, bevatten specifieke controles op verantwoord ondernemen.

In 2015 hebben we het beleid voor verantwoord inkopen opgenomen in een breder raamwerk, het Business Partner Due Diligence (BPDD)-beleid, dat voor alle bedrijfsonderdelen geldt.

We hebben te maken met verschillende business partners. Dit zijn alle personen of bedrijven die een zakelijke betrokkenheid bij ons hebben, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop. Om er zeker van te zijn dat wij alleen zaken doen met business partners die aan onze maatschappelijke normen van integriteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen voldoen, is er een BPDD-beleid waarmee risico’s voorafgaand en tijdens de samenwerking kunnen worden onderzocht en beheerst. Door middel van een leveranciersverklaring brengen we de risico’s die betrekking hebben op de business partner in beeld: soliditeits-, landen-, branche, integriteits- en reputatierisico’s. Ook de jaarlijkse inkooptrainingen – speciaal voor medewerkers die regelmatig met inkoop te maken hebben – zijn daarop gericht. Met business partners die niet voldoen aan het BPDD-beleid gaan we geen relatie aan.

In 2015 hebben we het Manifest Verantwoord Inkopen en Ondernemen ondertekend. Met dit manifest, dat is ondertekend door 41 bedrijven, willen we een impuls geven aan verantwoord inkopen en tevens een inspiratiebron zijn voor andere bedrijven en hun (toe)leveranciers.

Inkoopvoorwaarden