Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
  • Services
  • Over ons
  • Nieuws
December 2022

Visie op Asset Allocatie

Deze maand staan de volgende zaken centraal:

  • Minder pessimisme in Europa, maar nog wel een recessie
  • Tekenen van een recessie in 2023 in de VS nemen toe
  • Centrale banken nog niet toe aan een draai in het rentebeleid
  • Nog voorzichtige asset allocatie

De financiële markten hebben in november voor de tweede achtereenvolgende maand positief gepresteerd, door de toenemende hoop dat het ergste van de inflatie-uitdaging nu achter de rug is en dat de centrale banken het tempo van de renteverhogingen zullen vertragen. Wereldwijde aandelen leverden november 7,6% op, waardoor de verliezen op jaarbasis op 15% uitkwamen. Positief nieuws over de Amerikaanse inflatie zorgde wereldwijd voor aanhoudende winsten. De grote uitschieter was de Chinese aandelenmarkt, die met 28% steeg door de hoop op een uiteindelijke versoepeling van de pandemiebeperkingen. Hoewel algemeen verwacht, werden beleggers aangemoedigd door aanwijzingen van de Federal Reserve dat zij een genuanceerder tempo van verstrakking zou nastreven na vier opeenvolgende "jumbo" verhogingen van 75 basispunten. Deze verschuiving in de renteverhogingen leidde tot een rally op de vastrentende markten en tot een rendement van 4,7% voor de Global Aggregate Bond index. De USD ging in de omgekeerde richting en sloot meer dan 4% lager ten opzichte van de EUR.

Hoewel er redenen zijn om optimistisch te zijn, menen wij dat wij nog niet uit de problemen zijn. De voorlopende economische indicatoren blijven wijzen op een zwakke groei, en het vertraagde effect van een aanzienlijk krapper monetair beleid op de economie is nog onzeker. De Europese economie blijft vertragen, hoewel recente gegevens erop wijzen dat zij veerkrachtiger is dan gevreesd. De leidende economische indicatoren (PMI) blijven in krimpgebied, maar ze zijn gestopt om verder te verslechteren. Tot dusver hebben meer fiscale steun en een zachte winter de neergang helpen opvangen, maar wij verwachten nog steeds dat de regio een milde recessie zal doormaken.

Terwijl beleggers zich verheugden over het vooruitzicht van een afnemende inflatiedruk en een minder agressief Fed-beleid, zijn de vooruitzichten voor aandelen op korte termijn minder rooskleurig. Diverse bedrijfsenquêtes (PMI, ISM) en gegevens over de huizenmarkt droegen bij aan het beeld van een vertragende Amerikaanse economie. Het uitgestelde effect van 400 basispunten aan renteverhogingen moet nog worden gevoeld. Het Beige Book van de Fed bevestigde dat de renteverhogingen de vraag, inclusief de vraag naar arbeid, beginnen af te koelen. De arbeidsmarkten zijn echter nog steeds erg krap en de inflatie zou nog te duurzaam kunnen blijken naar de zin van de Fed. De jongste aandelenrally, de lagere kapitaalmarktrente, de daling van de credit spreads en de zwakkere dollar hebben allemaal geleid tot een versoepeling van de financiële voorwaarden in de VS - wat precies het tegenovergestelde is van wat de Fed wil bereiken en wat hun taak bemoeilijkt.

De groeivertraging zal uiteindelijk zijn tol eisen van de bedrijfswinsten. Wij menen dat de bottom-up consensusverwachtingen voor 5% winstgroei volgend jaar te optimistisch zijn en naar beneden moeten worden bijgesteld. Vanuit het oogpunt van waardering lijkt het erop dat beleggers slechts een milde recessie voorspellen en al uitkijken naar het daaropvolgende herstel. In een recessie kan de winst gemakkelijk met 10%-20% dalen. Beleggers zullen zeer zeker van zichzelf moeten zijn om verder te kunnen kijken. Het marktgedrag zou gemakkelijk kunnen verschuiven van "slecht nieuws als goed nieuws" (inflatie, rente) naar "slecht nieuws" als "slecht", aangezien zij signaleren dat zowel de groei als de winsten sneller verslechteren dan de meesten hadden verwacht.

Wij verwachten dat 2023 het jaar wordt waarin de inflatie afneemt, de centrale banken hun verkrappingspad verlaten en de economische groei een dieptepunt bereikt. De markt zal uiteindelijk op deze keerpunten beginnen te anticiperen. Wij denken echter dat het nog te vroeg is. Zodra renteverlagingen en een stabilisatie van de economische groei en de bedrijfswinsten in zicht zijn, zullen de voorwaarden voor een duurzamer marktherstel aanwezig zijn. Wij blijven onderwogen in aandelen en blijven waarde zien in sommige andere segmenten van de markt, met name in hoogwaardige obligaties.

Bijgevoegd vindt u onze laatste Asset Allocation Update voor dit jaar.

Visie op asset allocatie December 2022

Jan-Willem Verhulst

Jan-Willem Verhulst

CIO

Email Jan-Willem


© Van Lanschot Kempen 2024Over onsDisclaimerPrivacy and CookiesAlgemene informatieVan Lanschot Kempen corporate