Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
  • Services
  • Over ons
  • Nieuws
April 2023

Visie op Asset Allocatie

  • Onrust bancaire sector: beperkte directe impact
  • Monetaire en financiële verkrapping risico voor groei
  • Voorzichtig beleggingsbeleid ongewijzigd

De grootste zorgen van beleggers in maart hielden verband met de toestand van de financiële sector. De onrust die uitbrak na de faillissementen van de SVB en Signature Bank ondermijnde het marktsentiment en dwong beleidsmakers dringend maatregelen te nemen om het vertrouwen te herstellen. Dagen later werd dit gevolgd door het nieuws dat UBS haar noodlijdende rivaal Credit Suisse zou overnemen in een noodreddingsdeal. De zorgen leidden tot een van de scherpste correcties van de rente op kortlopende staatsobligaties sinds de jaren '80, omdat beleggers verwachtten dat de problemen in de banksector zouden leiden tot een vroegtijdig einde van de renteverhogingscyclus. Het rendement op de 2-jarige US Treasury note eindigde de maand op 4,03%, meer dan 1% lager dan op het hoogste punt vóór de bankturbulentie. Amerikaanse Treasuries stegen in maart met 2,9%, terwijl de Bloomberg Pan European Aggregate Bond Index met 1,9% omhoog ging. Ook goud profiteerde van een vlucht naar veiligheid, dalende reële rentevoeten en een zwakkere Amerikaanse dollar en eindigde de maand net onder $2000/oz. WTI-olie daalde met meer dan 16% tot een dieptepunt in 15 maanden, voordat het aan een belangrijke herstelrally begon na de verrassende aankondiging van productiebeperkingen door de OPEC+ (-1,8% voor de maand).

 

Het vertrouwen dat de snelle reactie van de toezichthouders volstond om een volledige bankcrisis af te wenden, bleek duidelijk uit de opmars van de aandelenmarkten in maart. De MSCI All Country World Index behaalde een totaalrendement van 3,1% voor de maand. De sector informatietechnologie presteerde bijzonder sterk tijdens de recente vlaag van stress bij de banken, omdat beleggers begonnen te anticiperen op lagere rentes. De rugwind van de dalende rendementen op schatkistpapier voor deze aandelen kan de komende maanden echter gemakkelijk omslaan in een tegenwind als de markten rekening beginnen te houden met renteverlagingen door de Fed in de tweede helft van het jaar. Vanuit een regionaal perspectief was China de best presterende markt in maart, met een rendement van 4,3% te midden van een opleving van het optimisme over de toekomstige groei. De Zwitserse (defensieve) en Britse aandelenmarkt (waarde) presteerden daarentegen beide minder goed.

 

De inflatiedreiging hield aan, zelfs toen de crisis in de banksector uitbrak. De maandelijkse kerninflatie van de Amerikaanse CPI steeg met 5,5% op jaarbasis. In de eurozone steeg de kerninflatie op jaarbasis in maart tot 5,7%. Zowel het FOMC als de ECB besloten de rente in maart met respectievelijk 25 en 50 basispunten te verhogen. Tijdens zijn persconferentie erkende Fed-voorzitter Powell echter dat de laatste ontwikkelingen "waarschijnlijk zullen leiden tot strengere voorwaarden voor huishoudens en bedrijven en zullen wegen op de economische activiteit, de aanwerving van personeel en de inflatie". Toen Powell werd gevraagd het effect van strengere kredietvoorwaarden te kwantificeren, zei hij: "Ik weet het niet". Voor het eerst in decennia moeten centrale banken niet alleen het koorddansen tussen het beheersen van inflatierisico's enerzijds en het aanvaarden van recessierisico's anderzijds - maar ook in toenemende mate een evenwicht vinden tussen het waarborgen van de geloofwaardigheid van de inflatie en de financiële stabiliteit. Strengere kredietvoorwaarden zullen uiteindelijk de economische groei schaden, maar hoe snel en hoeveel zijn lastige vragen.

 

Centrale banken blijven vechten tegen oververhitte arbeidsmarkten en inflatie die boven de doelstelling ligt, en als zodanig prijzen de financiële markten een grotere kans op een harde landing van de economie in. De sterke daling van de rente op staatsobligaties in de afgelopen weken, samen met bijna 100 basispunten aan impliciete renteverlagingen door de Fed tegen het einde van het jaar, geeft aan dat de obligatiemarkt een recessie in de VS in de tweede helft van 2023 voorziet. Hoewel bredere credit spreads en een lagere olieprijs ook een behoorlijk recessierisico inhouden, is een S&P 500 op 4.100 meer in overeenstemming met een "zachte landing"-scenario.

 

Hoewel de wereldeconomie op korte termijn beter kan blijven presteren dan verwacht, verwachten wij dat de vertraagde effecten van een strenger monetair beleid en strengere normen voor bankleningen uiteindelijk doorwerken in de economie. Het Atlanta Fed GDPnow-model raamt de groei in de VS voor het eerste kwartaal op 2,5% - 3%. Aangezien de Fed-groeiprognose voor het hele jaar +0,4% is, betekent dit dat de FED uitgaat van een negatieve groei voor de komende kwartalen. Hoewel timing moeilijk is, is de veilige conclusie voor beleggers dat het risico van een gematigde Amerikaanse recessie voor de tweede helft van 2023 is gestegen.

 

De markten kunnen respijt krijgen als de bankenstress afneemt. Zolang de inflatie dat niet doet, zullen de Fed en de ECB niet omkeren, tenzij de groei slechter uitvalt dan voorspeld. Tegen deze achtergrond verwachten wij dat wereldwijde aandelen de rest van het jaar een bescheiden rendement zullen opleveren. Wij blijven onderwogen in aandelen, vooral in de VS, waar de negatieve gevolgen voor de groei waarschijnlijk groter zullen zijn dan in andere regio's. Binnen de vastrentende waarden hebben wij een voorkeur voor hoogwaardige schuldpapier en kortere looptijden.

 

In de bijlage vindt u onze Asset Allocation Update voor de maand april.

Visie op asset allocatie apr 23

Jan-Willem Verhulst

Jan-Willem Verhulst

CIO

Email Jan-Willem


© Van Lanschot Kempen 2024Over onsDisclaimerPrivacy and CookiesAlgemene informatieVan Lanschot Kempen corporate