Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
  • Services
  • Over ons
  • Nieuws
December 2023

Visie op asset allocatie

  • Inflatie eurozone daalt snel
  • Rentedaling niet altijd positief voor aandelen
  • Voorzichtig beleggingsbeleid ongewijzigd

Achteraf gezien kwam november 2023 naar voren als de maand met de beste marktprestaties, met aanzienlijke winsten in diverse vermogenscategorieën. Met name de Bloomberg Aggregate Bond Index boekte een totaalrendement van meer dan 4%, terwijl wereldwijde aandelenmarkten met meer dan 9% stegen (MSCI World All Country Index). De scherpe draai (t.o.v. oktober) werd gedreven door de snel dalende inflatie, wat de overtuiging versterkt dat de verkrappingscyclus is afgesloten. Hoewel beleggers zich aanvankelijk zorgen maakten over renteverhogingen, gaan ze nu uit van een reeks aanstaande renteverlagingen in 2024, waarbij de markt de kans op een eerste renteverlaging in het tweede kwartaal hoog inschat. Hoewel we het eens zijn met deze inschatting, verwachten we dat dit zal samenvallen met een groeivertraging en negatieve winstherzieningen.

We hebben gezien hoe de markten "slecht nieuws" over de economie omzetten in "goed nieuws" voor de financiële markten, waardoor de hoop werd aangewakkerd dat centrale banken de rentetarieven zullen gaan verlagen en zo de aandelen een impuls zullen geven. Op een gegeven moment kan "slecht nieuws" voor de economie zich echter snel vertalen in negatieve gevolgen voor de markten, vooral wanneer de vertragende groei de werkgelegenheid en de winstgevendheid van bedrijven beïnvloedt op een manier die de angst voor een recessie weer aanwakkert. De economische cijfers moeten de komende kwartalen dus een nauw pad bewandelen om het gunstige marktklimaat in stand te houden.

De robuuste marktprestaties hebben de verwachtingen van beleggers voor 2024 verbeterd. Hoewel er potentieel is voor positieve ontwikkelingen in het komende jaar, is het ook essentieel voor beleggers om de uitdagingen te erkennen van een economie die onder druk staat. De markten zijn geprijsd voor de optimale uitkomst (zachte landing). Hoewel het winstplaatje verbetert, laten de waarderingen weinig ruimte voor fouten.

Strengere kredietvoorwaarden en een nog steeds zeer restrictief monetair beleid blijven doorwerken in de reële economie en zullen een neerwaartse druk uitoefenen op de groei en de fundamentele bedrijfsresultaten. Tegen deze achtergrond houden we vast aan onze voorzichtige positionering met een voorkeur voor obligaties van hoge kwaliteit. Hoewel we onderwogen blijven in aandelen, blijven ze een fundamenteel onderdeel van een langetermijnportefeuille. Het afgelopen jaar heeft ons eraan herinnerd dat marktverschuivingen snel en dramatisch kunnen verlopen. Het jaar 2024 zal niet anders zijn. In deze context zal het behoud van diversificatie cruciaal zijn om door verschillende macro-economische scenario's te navigeren en kansen te grijpen als ze zich aandienen.

In de bijlage vindt u onze Asset Allocation Update voor de maand december.

Visie op asset allocatie december 2023

Jan-Willem Verhulst

Jan-Willem Verhulst

CIO

Email Jan-Willem


© Van Lanschot Kempen 2024Over onsDisclaimerPrivacy and CookiesAlgemene informatieVan Lanschot Kempen corporate