Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
  • Services
  • Over ons
  • Nieuws
Juni 2023

Visie op Asset Allocatie

  • Economische vooruitzichten blijven zeer matig
  • Tekenen van dalende inflatie, maar renteverhogingen nog niet voorbij
  • Aandelenrally VS zeer geconcentreerd

 

Wereldwijde aandelen hadden te maken met een matige maand mei, wat resulteerde in een negatief rendement van 1,1% voor de MSCI All Country World Index. Er was echter een duidelijk verschil tussen sectoren, want het enthousiasme voor kunstmatige intelligentie stuwde de aandelen van de grootste technologiebedrijven met dubbele cijfers omhoog. Tegelijkertijd zou de gelijk gewogen S&P 500 index diep in het rood zijn gesloten, net als de Europese aandelenmarkt (MSCI EMU: -2,5%). Alleen de Japanse markt zorgde voor een zeldzaam lichtpuntje, met een rendement van 4,5% over de hele maand en voor het eerst in 33 jaar boven de piek van na de zeepbeleconomie, gedreven door een sterke interesse van buitenlandse beleggers in combinatie met solide binnenlandse winsten en een zwakke yen. De Chinese aandelenmarkt daalde daarentegen met meer dan 8% doordat het optimisme dat beleggers eerder dit jaar zagen, wegebde door nieuwe tekenen van trage groei. Terwijl de economische verrassingen in China aanhielden en de aanhoudende zwakte in de wereldwijde productiesector aanhield, nam de tegenwind voor grondstoffen toe. Industriële metalen en energie verloren meer dan 7% in mei. Olie staat nu 40% lager dan een jaar geleden.

 

Beleggers haalden opgelucht adem nu het schuldenplafond is opgeschort tot 2025 en ze zich geen zorgen meer hoeven te maken dat de VS in gebreke blijft. De impact op de markt was beperkt, omdat er eerder al genoeg signalen waren geweest dat er een akkoord zou komen. De marktfocus verschoof snel terug naar macro-economische data en toekomstige acties van Centrale Banken.

 

Over het algemeen vertoonde de wereldeconomie gemengde trends, met regionale verschillen. In de VS lijken de arbeidsmarkt en de economie op het eerste gezicht dynamisch. Volgens het laatste banenrapport werden er in mei 339.000 banen gecreëerd in de VS, waarmee het verwachte cijfer ruimschoots werd overtroffen. Het totale aantal onvervulde banen bedroeg 10,1m, wat betekent dat er nog steeds twee vacatures zijn voor elke werkloze, met een werkloosheidscijfer van slechts 3,7%. Deze dynamiek zorgt voor bovengemiddelde loonstijgingen (+4,3% per jaar). Het is essentieel om te erkennen dat de arbeidsmarkt doorgaans een vertraagde economische indicator is en dat het monetaire beleid de economie doorgaans met een aanzienlijke vertraging beïnvloedt. De grote vraag naar werknemers komt nog steeds vooral uit de dienstensector. En juist het ISM PMI-rapport van mei gaf een teleurstellend bericht over de activiteit in de dienstensector. De hoofdindex daalde naar 50,3, het laagste niveau sinds december. Vooral de daling van de nieuwe orders was zorgwekkend. In het commentaar werd benadrukt dat de economische onzekerheid en de druk op de winstmarges bedrijven ervan weerhouden om de werkgelegenheid uit te breiden. De prijsstijgingen matigden en consumenten toonden zich gevoeliger voor prijzen. De grootste retailers in de VS bevestigen de verandering in de smaak van de consument naar minder dure opties.

 

De core PCE, de favoriete inflatie-index van de Fed, kwam in april uit op 4,7% (op jaarbasis) en bleef daarmee aanzienlijk boven de doelstelling van de Fed. Gezien de tegenstrijdige signalen over de Amerikaanse economie zou de Fed er echter goed aan doen een renteverhoging in juni over te slaan om meer tijd te krijgen om de zwakte in de gegevens te zien. De markten zijn minder geduldig en hebben voor de vergadering in juli een renteverhoging van 25 basispunten (0.25) ingeprijsd. De herijking van de Fed-verwachtingen duwde de rente omhoog. Amerikaanse staatsobligaties en kredietmarkten waren over het algemeen zwakker in mei, met negatieve rendementen van respectievelijk 1,2% en 1,4%.

 

Aan de andere kant daalden de rendementen in de eurozone toen het economische momentum verder vertraagde. Technisch gezien gleed de eurozone in het eerste kwartaal van dit jaar af naar een milde recessie na neerwaartse bijstelling van de officiële cijfers (BBP: -0,1%). De PMI voor de verwerkende industrie in de eurozone daalde in mei naar 44,8. Vooral Duitsland werd zwaar getroffen. De Duitse verwerkende industrie krimpt in het snelste tempo in drie jaar. Net als in de VS werd ook de PMI voor de dienstensector in alle economieën naar beneden bijgesteld, waarbij de definitieve afdruk voor de eurozone voor het eerst sinds november vorig jaar op een daling wees.

 

Ondertussen suggereert de laatste update van de bedrijvigheid- en consumentenquêtes van de Europese Commissie dat het sentiment in mei is verslechterd. Met name de Economic Sentiment Indicator weerspiegelde het lagere vertrouwen bij fabrikanten, bouwers en detailhandelaren. Consumenten zijn echter minder pessimistisch geworden omdat ze hun financiële situatie zien verbeteren. De algemene inflatie daalde van 7% in april naar 6,1% op jaarbasis in mei. De kerninflatie daalde ook naar 5,3%. De desinflatietrend zal de ECB niet weerhouden van verdere renteverhogingen. ECB-voorzitter Lagarde ziet geen duidelijk bewijs dat de kerninflatie haar hoogtepunt heeft bereikt en bevestigde dat er "nog meer te doen is" wat betreft de rentetarieven. Voor zover deze gegevens terugkijkend zijn en de inflatieverwachtingen van consumenten zijn gedaald (naar 4,1% in april), verhoogt de haviks houding het risico op een beleidsfout.

 

Beleggers werden ontmoedigd door zwakkere activiteitsgegevens in China: de officiële PMI daalde in mei tot 48,8, wat lager is dan de consensusverwachting. Er werden zwaktes waargenomen in nieuwe orders en productie, terwijl de zwakke export- en importgegevens wezen op de zwakke externe en interne vraag. De algemene gegevens wezen echter nog steeds op een aantrekkende economie, met een stijging van de detailhandelsverkopen met 20% (j/j) en huizenprijzen die voor de derde maand op rij stegen.

 

Gezien de teleurstellende opleving van de heropening in China, de haperende Europese groei, het krappe marktleiderschap, de relatief dure waarderingen in de VS en de minder gunstige kredietvoorwaarden, verwachten we de komende maanden een hogere volatiliteit. Wij zien de rally op de Amerikaanse aandelenmarkt als kwetsbaar. Omdat de beleidsrente naar verwachting langer hoger zal blijven, zien we beperkte ruimte voor wereldwijde aandelenwaarderingen om te stijgen. Winstgroeiprognoses van 10% voor Amerikaanse en Europese bedrijven zijn optimistisch gezien de aanhoudende vertraging van de economische groei en de trend naar lagere marges. Wij zijn onderwogen in de VS en Europa en hebben een relatieve voorkeur voor Azië-Pacific en opkomende markten (neutraal). Voordat aandelen positiever worden, zouden we graag een draai in het economisch momentum zien en een steilere rentecurve. Amerikaanse Treasuries bieden volgens ons een aantrekkelijk waarde. Wij blijven pleiten voor een duration van Europese obligaties onder de benchmark omdat de ECB nog werk te doen heeft.

 

In de bijlage vindt u onze Asset Allocation Update voor de maand juni.

Visie op asset allocatie jun 23

Jan-Willem Verhulst

Jan-Willem Verhulst

CIO

Email Jan-Willem


© Van Lanschot Kempen 2024Over onsDisclaimerPrivacy and CookiesAlgemene informatieVan Lanschot Kempen corporate