Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
  • Services
  • Over ons
  • Nieuws
Maart 2023

Visie op asset allocatie

  • Groeivertraging valt mee, inflatie hardnekkiger dan verwacht
  • Beleggers zijn gedraaid naar de visie van centrale banken
  • Voorzichtig beleggingsbeleid ongewijzigd

 

Na een optimistisch begin van het jaar daalden de markten in februari opnieuw door de vrees dat de hardnekkig hoge inflatie en de veerkrachtige economische activiteit de centrale banken zouden dwingen de rente meer te verhogen dan verwacht en het monetaire beleid langer restrictief te houden. De MSCI All Country World behaalde in februari een negatief totaalrendement van 2,9%. De S&P 500 verloor 2,4% en Chinese aandelen corrigeerde, met een negatief totaalrendement van bijna 10% na een stijging van 40% in de afgelopen 3 maanden. De oplopende geopolitieke spanningen leidden tot enige winstnemingen. Europese aandelen behaalden in februari een rendement van +1,6% en breidden daarmee hun sterke year-to-date stijgingen uit, gesteund door tekenen dat de Europese economie er beter voorstaat dan gevreesd. De wereldwijde geaggregeerde obligatie-index liet een daling van 3,3% optekenen en gaf daarmee een groot deel van de positieve resultaten van januari weg.

 

De maand begon met een solide reeks economische gegevens. Vooral het verbluffende Amerikaanse werkgelegenheidsrapport was een wake-up call voor beleggers die gokten op renteverlagingen in de tweede helft van het jaar. De daaropvolgende VS (sterke groei van de detailhandel, hoger dan verwachte CPI- en PCE-inflatiecijfers, een toename van de activiteit in de dienstensector) rechtvaardigden deze zorgen, dat het werk voor de Fed nog niet gedaan is. Tijdens zijn getuigenis in het Congres op 7 maart verklaarde Fed-voorzitter J. Powell dat beleidsmakers "bereid zijn om het tempo van de renteverhogingen te verhogen" als de "totaliteit" van economische data dat rechtvaardigt, waaruit blijkt dat een terugkeer naar grotere renteverhogingen niet meer ver weg is. De Amerikaanse rentecurve vervlakte sterk doordat de markten een verdere verkrapping inprijzen (2-jaars treasuries: 5,07%), waarbij de piek van de beleidsrente nu naar verwachting in september op 5,5% zal uitkomen. De 10-jaarsrente bleef grotendeels ongewijzigd (op 4%) door de vrees dat een agressievere verstrakking de Amerikaanse economie in een recessie zal doen belanden. Ondertussen liet het winstseizoen in het vierde kwartaal in de VS een daling van de winstgroei zien ten opzichte van vorig jaar, waarbij het effect van de strengere financiële voorwaarden nog grotendeels voelbaar moet zijn. De winstverwachtingen waren over het algemeen zeer conservatief.

 

De kerninflatie in februari in Europa (exclusief energie en voedsel) vond geen plafond en steeg tot een recordhoogte van 5,6%. ECB-president Lagarde heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven de rente in maart met nog eens 50 basispunten te willen verhogen. Hoewel de jaar-op-jaar daling van de M1-geldhoeveelheid - evenals de vertraging van de kredietstromen naar huishoudens en bedrijven en de strengere kredietnormen - erop wijzen dat het ECB-beleid al restrictief is, gokken de marktdeelnemers erop dat de ECB de rente tot eind 2023 zal verhogen tot een piek van bijna 4% - 150 basispunten hoger dan nu. Terwijl zachte indicatoren (IFO, ZEW) wijzen op een verbetering van het sentiment onder economen, analisten en bedrijven over de economische vooruitzichten, moeten bedrijven nog een verbetering ervaren in de harde cijfers. Met name de verwerkende industrie meldt minder orders. De zwakke vraag naar duurzame goederen blijft een tegenwind voor de productiecyclus. In dit verband is een belangrijk risico voor de positievere vooruitzichten voor de economie en de aandelenmarkt van de eurozone dat de ECB haar “haviks” houding handhaaft.

 

Onzekerheid over het inflatietraject en bezorgdheid over `teveel` monetaire verkrapping zullen het marktsentiment domineren. Het economisch momentum in Europa en China trekt sneller aan dan ingeschat en de Amerikaanse economie is tot nu toe dit jaar robuuster gebleven dan verwacht. De vraag waarmee beleggers nu worstelen is of dit positief of slecht nieuws is. Hoewel enige veerkracht tegen hogere rentes kan wijzen op een grotere kans op een zachte landing, kan het de overtuiging van de Fed en de ECB vergroten om ook de rente te blijven verhogen. Verdere stijgingen van de aandelenmarkten zullen afhangen van duidelijker tekenen dat de centrale banken het einde van de verkrappingscyclus naderen. Met dat alles in het achterhoofd lijkt een waakzame houding geschikt in de huidige omstandigheden. Wij handhaven onze onderweging in aandelen en high yield obligaties.

 

In de bijlage vindt u onze Asset Allocation Update voor de maand maart.

Visie op asset allocatie maart 23

Jan-Willem Verhulst

Jan-Willem Verhulst

CIO

Email Jan-Willem


© Van Lanschot Kempen 2024Over onsDisclaimerPrivacy and CookiesAlgemene informatieVan Lanschot Kempen corporate