Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
  • Services
  • Over ons
  • Nieuws
Mei 2023

Visie op Asset Allocatie

  • Rust op aandelenmarkten voorbarig
  • Negatieve invloed monetaire verkrapping steeds meer zichtbaar
  • Risico-afbouw: in VS van investment grade naar staatsobligaties

De financiële markten toonden in april gunstige vooruitzichten, met een bescheiden volatiliteit en beleggers die de aanhoudende bezorgdheid over de inflatie en het monetaire beleid van de centrale bank in de gaten hielden. Wereldwijde aandelen zetten hun opwaartse trend voort, voortbouwend op het momentum van de vorige maand. De MSCI All Country World Index steeg met 1,4%, na een sterke winst van 3,1% in maart, wat resulteerde in een year-to-date rendement van 8,8%. Defensieve aandelenmarkten deden het bijzonder goed in april: de MSCI UK steeg met 3,6% en de MSCI Switzerland met 3,5%, waarmee zij de best presterende grote markten waren, terwijl China achterbleef met een negatief rendement van 5%. Dit weerspiegelt de teleurstelling over het uitblijven van belangrijke nieuwe stimuleringsmaatregelen van de overheid en de aanhoudende geopolitieke spanningen. De vastrentende markten kenden een relatieve kalmte, gekenmerkt door minimale schommelingen in de 2- en 10-jaarsrente van Amerikaanse Treasuries en Duitse Bunds. Grondstoffen eindigden de maand ook weinig gewijzigd.

 

De overwegend positieve stemming op de aandelenmarkten weerspiegelde ten dele duidelijker aanwijzingen dat de Federal Reserve haar verkrappingscyclus pauzeert, na vorige week de rente met nog eens 25 basispunten te hebben verhoogd (tot een bandbreedte van 5-5,25%). Een pauze betekent echter niet dat de FED zich opmaakt voor een spoedige renteverlaging. Integendeel, de huidige gegevens alleen zijn niet voldoende om een pauze te rechtvaardigen: de arbeidsmarkt blijft robuust, met een daling van de werkloosheid tot een dieptepunt van 3,4% in 69 jaar en een stijging van de lonen tot het hoogste niveau sinds maart 2022. En hoewel de Amerikaanse consumentenprijsinflatie afneemt, is de kerninflatie van 5,6% nog steeds te hoog. De Fed zal waarschijnlijk genoegen nemen met een afwachtende houding. Zij zal rekening houden met de uitgestelde effecten van de reeds doorgevoerde renteverhogingen van 500 basispunten, de verdere afbouw van haar balans en de kredietverkrapping door de aanhoudende stress in het bankwezen. De ECB liet daarentegen weten dat zij meer werk te doen heeft, nu de kredietnormen worden aangescherpt en de vraag naar leningen afneemt.

 

De al enige tijd verwachte pauze zal waarschijnlijk niet leiden tot een brede marktrally en de marktprijzen zouden dat moeten weerspiegelen. Sentiment- en positioneringsgegevens wijzen erop dat er genoeg droog kruit aan de zijlijn staat te wachten om opnieuw te worden geïnvesteerd, en een behoorlijke terugval van de aandelenmarkt kan worden gezien als een koopkans, zelfs vóór de eerste renteverlaging. Hoewel de vooringenomenheid van de belegger een aanzienlijke neerwaartse marktbeweging kan voorkomen, lijken de groei- en winstomgeving voor de komende maanden ons toch een uitdaging. Hoewel de tegenwind op korte termijn misschien niet in de bedrijfswinsten tot uiting komt, zullen ze later in het jaar waarschijnlijk de beurswaarderingen beïnvloeden. Onze voorzichtige winstverwachting is vooral het gevolg van strengere kredietregels, een restrictief monetair beleid en voorzichtige signalen over de rentecurve.

 

Het risico dat de Amerikaanse regering in minder dan een maand niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, heeft op de financiële markten tot bezorgdheid geleid. In het verleden zijn terugkerende strubbelingen over de schuldlimieten opgelost voordat ze de markten konden beïnvloeden. De rente op schatkistpapier met een looptijd van drie maanden is echter verhoogd vanwege het verhoogde risico op wanbetaling in geval van een shutdown van de overheid. Beleggers in aandelen hebben niet met dezelfde bezorgdheid gereageerd omdat de winsten over het eerste kwartaal beter zijn dan verwacht.

 

Terwijl uit de gegevens van april bleek dat de economische activiteit veerkrachtig bleef ondanks de toenemende tegenwind, wijst de sluiting van nog een regionale Amerikaanse handelsbank eind april erop dat het effect van de hogere rente nog niet volledig voelbaar is in de ontwikkelde economieën. Wij blijven bij onze voorzichtige positionering en vinden het verstandig om een onderwogen allocatie aan aandelen te handhaven, vooral in de VS, gezien de grotere kans op een harde landing. Wij denken dat de markt gegeven de lage kredietopslagen het risico van meer wanbetalingen binnen het Amerikaanse bedrijfsleven onderschat. Daarom hebben wij voor de maand mei onze allocatie aan Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties verlaagd ten gunste van Amerikaanse staatsleningen.

 

In de bijlage vindt u onze Asset Allocation Update voor de maand mei.

Visie op asset allocatie mei 23

Jan-Willem Verhulst

Jan-Willem Verhulst

CIO

Email Jan-Willem


© Van Lanschot Kempen 2024Over onsDisclaimerPrivacy and CookiesAlgemene informatieVan Lanschot Kempen corporate