Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
  • Services
  • Over ons
  • Nieuws
September 2023

Visie op Asset Allocatie

  • Economische vooruitzichten blijven mager
  • Inflatie daalt, maar renteverlagingen nog niet in zicht
  • Rentegevoeligheid portefeuille opgehoogd

De wereldwijde aandelenmarkten leden verliezen in augustus, waarbij de MSCI World index daalde met 3,0% in lokale valuta. De opkomende markten leden met -6,4% het grootste verlies, terwijl de VS met- 1,8% de kleinste daling liet zien. Het rendement op de 10-jarige Amerikaanse staatslening steeg naar 4,22%, het hoogste niveau sinds 2008, wat resulteerde in een marginaal negatief rendement op deze staatsobligaties. Uiteenlopende interpretaties van Amerikaanse economische cijfers, de vooruitzichten voor het monetaire beleid en zorgen over de Chinese economie beïnvloeden deze bewegingen.

Na een reeks sterker dan verwachte rapporten, variërend van consumentenbestedingen tot investeringen in woningen, hebben economen hun bbp-prognose voor de VS naar boven bijgesteld. Dit betekent een aanzienlijke verschuiving ten opzichte van de consensus visie van nog maar drie maanden geleden. Het derde kwartaal wordt waarschijnlijk het hoogtepunt van deze versnelling in de Amerikaanse economische activiteit.  Ondanks het feit dat de reële groei zelden overeenkomt met de “real-time nowcast" schatting van de Atlanta Fed van 5,6% kwartaalgroei, moet worden gesteld dat de Amerikaanse economie tot nu toe relatief ongeschonden is gebleven door de agressieve verkrapping van de kant van de Fed. Tegelijkertijd versterken de aanhoudende tekenen van een veerkrachtige Amerikaanse economie de argumenten voor een langdurige periode van hogere rentetarieven.

Het meest recente banenrapport in de VS geeft aan dat de economie vertraagt. Het aantal vacatures is gedaald en de werkloosheid is licht gestegen naar 3,8%. Opmerkelijk en bemoedigend is de matiging van de loonstijging: het uurloon steeg slechts met 4,3% op jaarbasis. Een lagere groei van de inkomens (en uitgaven) zal zowel de inflatiedruk als de economische activiteit verlichten. Bovendien zal het slinkende spaaroverschot onder huishoudens met lagere inkomens de consumentenbestedingen verder temperen. De vertraging zal naar verwachting een uitdaging vormen voor het 'goldilocks'-verhaal waarin Amerikaanse aandelenbeleggers zich wanen. Naarmate de economische activiteit vertraagt, zullen beleggers het soms moeilijk vinden om erop te blijven vertrouwen dat de economie een lichte vertraging zal doormaken in plaats van een meer ernstige neergang.

Buiten de VS is de economische activiteit flauw, met stagnerende industriële productieactiviteit in de meeste delen van de wereld en een vertraging in de dienstensector. In het tweede kwartaal groeide de economie van de eurozone nauwelijks. Het bruto binnenlands product steeg met slechts 0,1%. De rest van het jaar ziet er al even somber uit. De samengestelde inkoopmanagersindex (PMI) daalde in augustus naar 46,7, het laagste niveau in drie jaar, wat duidt op een snelle achteruitgang. Vooral Duitsland heeft te maken met een van de sterkste dalingen van de bedrijvigheid sinds 2009. "Het donkerste uur is vlak voor de dageraad": beleggers rekenen nog steeds op een bodemvorming in de wereldproductie gedreven door het aanvullen van de bedrijfsvoorraden in de VS. De verwachtingen over de omvang van deze opleving zijn echter getemperd door de aanhoudende zwakte van de
Chinese activiteit gegevens.


Chinese aandelen op het vasteland kregen te maken met de ergste maanddaling sinds februari (CSI 300: -6,1%). In het binnenland drukt het sombere sentiment onder huishoudens op de vraag in de particuliere sector en de bedrijfswinsten. Ondertussen krimpt de Chinese export door de zwakke buitenlandse vraag naar Chinese goederen. De investeringen in vaste activa over het eerste halfjaar van 2023 bereikten een dieptepunt over de laatste 31 maanden, voornamelijk door de zwakte in de vastgoedsector, die een bron van zorg blijft. Om het vertrouwen te herstellen, heeft Beijing een reeks stimuleringsmaatregelen genomen, waaronder verlagingen van beleidsrente, hypotheekrente en aanbetalingseisen voor huisaankopen. Hoewel de deze week gepubliceerde gegevens over de kredietvraag en de inflatie bemoedigend waren, denken wij dat er meer concrete beleidsmaatregelen nodig zijn om het Chinese aandelen-sentiment te verbeteren.

Terwijl Chinese ambtenaren proberen de economie weer op gang te helpen, staan de meeste ontwikkelde landen voor een uitdagende landing. Centrale banken proberen de inflatie te beteugelen zonder de economie te willen schaden. Tot nu toe heeft de VS minder last van turbulentie dan de eurozone. Maar omdat de Fed de rente de komende zes maanden waarschijnlijk hoog zal houden, verwachten we dat de Amerikaanse groei ook zal vertragen tot onder het trendmatige niveau. Hogere rentetarieven zullen misschien een minder sterke invloed hebben op de economische groei dan verwacht, maar dat betekent niet dat ze geen impact zullen hebben. We bekijken de stijgende winstverwachtingen met enige scepsis. Een winstgroei voor 2024 van 10% voor de VS en 7% voor Europa lijkt ons erg ambitieus. Gezien de onzekerheden wordt een voorzichtige beleggingsaanpak gehandhaafd. Het meer defensieve, hoogwaardige segment van vastrentende waarden biedt potentieel voor vermogensgroei nu beleggers hun aandacht beginnen te verleggen naar een gematigde groei. We profiteren van de opgelopen rente op de langere looptijden en hebben besloten de duration van de portefeuille te verhogen.

 

In de bijlage vindt u onze Asset Allocation Update voor de maand september.

Visie op asset allocatie sept 23

Jan-Willem Verhulst

Jan-Willem Verhulst

CIO

Email Jan-Willem


© Van Lanschot Kempen 2024Over onsDisclaimerPrivacy and CookiesAlgemene informatieVan Lanschot Kempen corporate